Apel do premiera w sprawie dróg lokalnych Jerzego Materka i samorządowców

mateek apek

Kandydujący do Sejmu RP Jerzy Materek przygotował apel do Premiera RP o publikację wyników konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pod apelem podpisali się samorządowcy z powiatów skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i sandomierskiego.

– Samorządy lokalne złożyły wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Według zapowiedzi rządzących w ramach programu mogą uzyskać dofinansowania do 80% wartości zadania. Maksymalny poziom dofinansowania to 30 mln zł. Te bardzo atrakcyjne dla samorządów zasady sprawiły, że wiele gmin i powiatów złożyło wnioski do programu licząc na szybką realizację zadań. Ostatecznej listy rankingowej wniosków, które uzyskają dofinansowanie nie opublikowano do dziś, tymczasem ogłoszono nabór do kolejnej edycji. Nabór skończył się 28 sierpnia. Taki sposób postępowania sprawia, że samorządy nie mogą ogłaszać lub rozstrzygać przetargów na realizację zgłoszonych zadań. Stąd apel do Premiera Mateusza Morawieckiego i jak najszybszą publikację listy zadań, które otrzymają dofinansowania. Pozwoli to na wybór wykonawców prac i realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji – mówi inicjator listu Jerzy Materek – członek zarządu powiatu starachowickiego.

Treść apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego 

My niżej podpisani samorządowcy regionu świętokrzyskiego apelujemy do Pana Premiera o przyspieszenie publikacji ostatecznych list zadań powiatowych i gminnych, które uzyskają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na wymienionych listach znajdują się kluczowe, dla dalszego rozwoju naszych samorządów, zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz zapewnieniem mieszkańcom dojazdu do szkół, przedszkoli, szpitali, ośrodków zdrowia i posesji. Na realizację tych inwestycji mieszkańcy czekają od kilkudziesięciu lat. Przyspieszenie publikacji ww. list pozwoli na szybką realizację wymienionych zadań. Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia postępowań w celu wyłonienia wykonawców. Każdy kolejny tydzień zwłoki oddala w czasie realizację tych, niezwykle istotnych dla nas i naszych społeczności inwestycji.”

Polecamy również