80 organizacji w Ostrowcu

Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Organizacjami Pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczył prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski oraz zaproszeni goście. W Ostrowcu Świętokrzyskim działa ponad 80 organizacji pozarządowych, to świadczy o tym że coraz więcej osób chce się zaangażować w życie społeczne.

– Bardzo dobrze, że w naszym mieście coraz więcej osób angażuje sDSC06328DSC06317DSC06320DSC06321DSC06323DSC06326DSC06318DSC06319DSC06324DSC06325DSC06316DSC06322ię w życie społeczne – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Gorczyński. – Pieniądze wydatkowane na współpracę ze: stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi są bardzo rozsądnie wydane. Cenię sobie współprace z tymi organizacjami. Tam działają ludzie, którzy czują potrzebę pomagania innym. Jedną z ważniejszych działalności jest profilaktyka zdrowotna. Wiadomo nie od dziś, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nasza współpraca oparta jest na silnych filarach.

W tym roku najwięcej środków zostało przeznaczonych na rozwój sportu – 900 tyś zł.,tym samym zostały spełnione oczekiwania wszystkich klubów sportowych.  W dalszym ciągu są kontynuowane umowy z Amazonkami ze Stowarzyszeniem Kulturotwórczym „Nie z tej bajki” czy Szkołą Sztuki i wieloma innymi.

– To świadczy o aktywności podmiotów i zainteresowaniu propozycjami jakie składamy. Prezydent Jarosław Górczyński przewiduje odpowiednie środki również na rok 2020 w programie gminy z organizacjami pozarządowymi-mówił Jan Malinowski naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Szczególna uwaga miasta wobec organizacji pozarządowych przywiązywana jest do profilaktyki pro zdrowotnej. Na tą uwagę zasługuje Stowarzyszenie ostrowieckich Amazonek, którym w tym roku udało się pozyskać fundusze na 200 badań USG tarczycy, piersi i jamy brzusznej. Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw profilaktycznych.

– Profilaktyka to podstawa naszego działania, bardzo jesteśmy szczęśliwe, że mamy dotacje na nasze cele z Urzędu Miasta z których możemy korzystać i korzystamy w pełni. Mamy nadzieję, że następny rok również będzie obfitował w taką pomoc – mówiła Danuta Ogórek ze Stowarzyszenia Amazonek.

 

Polecamy również