Akademia w Zespole Szkół Specjalnych

gluoi

W dniu 8.11.2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 uroczyście obchodziliśmy kolejną – 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie w galowych strojach, w podniosłym nastroju o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali wspólnie hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Część artystyczna to recytatorskie występy uczniów. Każdy fragment wiersza przeplatał się z pieśnią legionową.
Krótka prezentacja o polskich symbolach narodowych utrwaliła uczniom wiedzę na temat historii naszej Ojczyzny.

Tekst i Foto ZSSgczolo g1 g3 g4 g5

Polecamy również