OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA ,,# ODDYCHAJ POLSKO’’ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5

Przedszkole Publiczne nr 5 przy ulicy Jasnej 4 przystąpiło do Ogólnopolskiej kampanii pod nazwą ,,# Oddychaj Polsko’’, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej stanu powietrza, jego zanieczyszczenia oraz zagrożeń jakie za sobą niesie.

o1 o2 o3,,Zagadnienie smogu i zanieczyszczenia powietrza to temat niezwykle ważny i aktualny. Jest on nieodłącznym elementem edukacji ekologicznej dzieci już w wieku przedszkolnym mówi dyrektor placówki – Jolanta Jeruzal.- Dyrekcja, grono pedagogiczne i personel przedszkola ściśle ze sobą współpracują w zakresie minimalizowania narażania dziecka na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, monitorując jego jakość na terenie osiedla Ludwików z wykorzystaniem aplikacji Airly. Codzienna organizacja zajęć w przedszkolu jest uzależniona od stanu jakości powietrza kontrolowanego przez aplikację Airly. Wskazanie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu, skutkuje organizacją zajęć w budynku przedszkola oraz ograniczeniem wietrzenia pomieszczeń. Aby poprawić jakość powietrza w salach zajęć, zakupiono profesjonalne, mobilne oczyszczacze powietrza, których celem jest neutralizowanie cząstek stałych, absorbcja nieprzyjemnych zapachów, dezaktywacja wirusów, bakterii oraz drobnoustrojów chorobotwórczych, alergenów, zarodników grzybów i pleśni . 7-stopniowa filtracja powietrza oraz antybakteryjna lampa UV eliminuje zanieczyszczenia i minimalizuje prawdopodobieństwo nabycia infekcji przez dzieci przebywające w grupie przedszkolnej.,,Jonizacja powietrza wpływa na poprawę zdolności koncentracji, zwiększa odporność całego organizmu. Czyste i świeże powietrze podnosi komfort zabawy i nauki każdego dziecka w przedszkolu’’-mówi koordynator ds. ekologii w placówce Anna Skiba.

Tekst i foto PP nr 5

Polecamy również