Akademia Bezpieczeństwa w Staszicu

I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim jako jedyne w powiecie ostrowieckim zostało zgłoszone do udziału w projekcie Akademia Bezpieczeństwa.s2 s3 s4 s5

Dzięki udziałowi w w/w projekcie uczniowie placówki mogli wziąć udział w szeregu działań zwiększających świadomość zagrożeń, a przede wszystkim poznać zasady prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Odbywały się warsztaty samoobrony, pokazy, pogadanki z przedstawicielami odpowiednich służb jak: policja , straż miejska czy straż pożarna.

,,Program Akademii Bezpieczeństwa realizowany w naszej szkole pozwala zwiększyć świadomość naszych uczniów na temat procedur jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia życia” -mówi dyrektor szkoły p. Dariusz Kaszuba.

W ramach udziału w projekcie Akademia Bezpieczeństwa uczennica Martyny Szwagierczak zdobyła II miejsce w konkursie multimedialnym „Bezpieczni w sieci „. Serdecznie gratulujemy! Szkoła otrzymała również szereg pomocy dydaktycznych w ramach projektu.

Jako jedyna placówka w powiecie I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur działania w sytuacjach zagrożenia.

Polecamy również