Konarski wśród najlepszych liceów w Polsce

W opublikowanym kilka dni temu rankingu Perspektyw Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego zostało sklasyfikowane na 43 miejscu w Polsce, a biorąc pod uwagę same wyniki matur na 38. W województwie uplasowało się na 2 miejscu.

To historyczny wynik ostrowieckiej szkoły, jako że dotąd żadna z nich nie zajęła tak wysokiego miejsca w zestawieniu ogólnopolskim. Konarski znalazł się również jako jedyny z Ostrowca w pierwszej setce szkół sklasyfikowanych w rankingu olimpijskim.

Bardzo się cieszę z tak dużego osiągnięcia. To dla nas nie tylko radość i nobilitacja, ale przede wszystkim uhonorowanie ciężkiej pracy jak też potwierdzenie, że przyjęte priorytety oraz koncepcja kształcenia oparta na ciągłości i spójności edukacyjnej, indywidualnym podejściu do każdego ucznia oraz pracy w małych grupach profilowych się sprawdza – mówi dr Kinga Wnuk, dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego.

Liceum Konarskiego będące najmłodszą placówką nowoczesnego kompleksu edukacyjnego przy Sienkiewicza, kontynuuje dobre tradycje niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, które dotychczas w egzaminach zewnętrznych każdorazowo klasyfikowały się wśród kilku procent najlepszych szkół w Polsce.

– Niezmiernie miło jest być wśród najlepszych w wynikach edukacyjnych, ale warto podkreślić, że dla nas równie ważne są efekty naszych działań w obszarze kompetencji miękkich, które nie są mierzalne. A te z radością obserwujemy na co dzień i z nich także jesteśmy bardzo dumni – dodaje Kinga Wnuk.

 

Polecamy również