Apel przedsiębiorców do prezydenta, starosty, burmistrzów i wójtów w związku z koronawiorusem

cech archiwum

Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy zrzeszeni w ostrowieckim Cechu wystosowali specjalny apel do prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Starosty Ostrowieckiego, Burmistrzów i Wójtów okolicznych gmin w związku z panującą epidemią koronawirursa.

– Sytuacja dla firm w związku z koronawirusem z dnia na dzień staje się coraz bardziej poważna i dramatyczna- mówi Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Dariusz Wierzbiński. – Chcemy wspólnie z przedstawicieli władz miasta, powiatu i okolicznych gmin wypracować formę współpracy, która pozwoliłaby na znalezienie właściwego rozwiązania, które pozwoli naszym przedsiębiorstwom przeczekać ten bardzo trudny okres.

W apelu czytamy:

W związku z postępującym rozpowszechnianiem się wirusa SARS–CoV-2 (koronawirus), powodującym chorobę Covid 19, jak również w ślad za ogłoszonym na terenie całego kraju przez Ministra Zdrowia stanem epidemii, w imieniu Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców działającego w Ostrowcu św., chcielibyśmy skierować gorącą prośbę o wsparcie w tym trudnym okresie działań, które pozwolą lokalnym przedsiębiorcom działającym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego przetrwać ten trudny czas.

Zaistniała sytuacja ma charakter bezprecedensowy w skali globalnej. System prawny w kraju nie wypracował jeszcze rozwiązań, które skutecznie mogłyby spowodować złagodzenie lub uniknięcie ekonomicznych konsekwencji tego stanu. Obecnie nie jesteśmy też w stanie przewidzieć rozwoju wypadków. Tymczasem przedłużająca się epidemia wiązać się może z widmem upadku i koniecznością zamknięcia wielu firm na terenie naszego regionu oraz gwałtownym wzrostem bezrobocia z tym związanym.

Kierując się zatem jak najlepszym interesem przedsiębiorców, jak również troską o funkcjonowanie lokalnych firm i utrzymanie miejsc pracy dla mieszkańców Ostrowca Św, jako Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, zwracamy się niniejszym z prośbą o wspólne wypracowanie rozwiązań, które przynajmniej doraźnie, stanowić będą pomoc dla firm, które w tym trudnym okresie, z powodów niezależnych nie są w stanie normalnie funkcjonować i prowadzić działalności.

Szczególnym obciążeniem dla niefunkcjonujących praktycznie w tym czasie przedsiębiorców są zobowiązania publicznoprawne takie jak:

  • podatek od nieruchomości,

  • czynsz wynikający z umów najmu lub dzierżawy, gdzie przedmiotem najmu i dzierżawy są lokale znajdujące się w zasobach gminy,

  • podatek od środków transportu.

Prosimy uprzejmie, o wprowadzenie rozwiązań formalnych, wynikiem których wymienione powyżej zobowiązania zostałyby za II kwartał bieżącego roku umorzone.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatków z uwagi na te szczególne okoliczności stanowiłoby bez wątpienia ogromną pomoc w tym ciężkim dla wszystkich okresie, kiedy brak jest jakichkolwiek przychodów.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, iż pomoc dla przedsiębiorców jest konieczna i nieodzowna, inaczej bowiem firmy będą zmuszone zamykać swoją działalność, zgłaszać wnioski o upadłość, a nieuchronną konsekwencją tego będą zwolnienia pracowników zatrudnionych w tych firmach. Obserwujemy na bieżąco różne propozycje rządowe dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców. Analizujemy różne scenariusze z tym związane. Jednakże bez wsparcia lokalnych władz samorządnych funkcjonowanie ostrowieckich przedsiębiorców jest mocno zagrożone, a dla wielu firm praktycznie niemożliwe.

Będąc świadomym istniejących trudności, uwarunkowań formalnych oraz niebywale trudnych okoliczności, w których przyszło nam funkcjonować, liczymy na zrozumienie i współpracę ze strony Pana Prezydenta. Dzięki tej pomocy będziemy w stanie stworzyć plan działania na czas trwających utrudnień wynikających z epidemii koronawirusa, co pozwoli nam zminimalizować negatywne następstwa wyjątkowych okoliczności z którymi przyszło nam się mierzyć.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Dariusz Wierzbiński

Starszy Cechu Przedsiębiorców i Rzemielśników

w Ostrowcu Św.

Fot. Archiwum

Polecamy również