Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczystą mszą świętą w Kolegiacie św. Michała Archanioła rozpoczęły się tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja.

W obchodach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe jednostek i szkół z terenu powiatu oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Po mszy świętej zebrani przemaszerowali do Parku Miejskiego, gdzie pod Masztem Niepodległości złożyli wiązanki kwiatów i wysłuchali okolicznościowych przemówień. Powiat reprezentowali, starosta Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członek zarządu, Łukasz Dybiec, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Bień oraz radni powiatowi.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert w wykonaniu orkiestry z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Tradycyjnie obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęła okolicznościowa Msza Święta, która miała miejsce w kolegiacie pw. św. Michała Archanioła. Po uroczystej ceremonii odbył się przemarsz kolumny w kierunku Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego na czele z orkiestrą  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz złożonej z pocztów sztandarowych, parlamentarzystów, władz samorządowych, delegatów stowarzyszeń, organizacji, instytucji, jednostek i przedsiębiorstw działających na terenie gminy i powiatu ostrowieckiego.

Pod Masztem Niepodległości złożenie wieńców poprzedziły przemowy budzące refleksje nad znaczeniem daty 3 maja 1791 roku, które wygłosili Senator RP Stanisław Rusiecki oraz Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj. Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński podkreślał duże znaczenie Ziemi Świętokrzyskiej w walce o wolność narodu polskiego:

Mimo że pierwsza konstytucja Rzeczypospolitej obowiązywała jedynie kilkanaście miesięcy, to okazała się czymś więcej niż tylko ustawą. Dała Polakom wiarę oraz pragnienie wolności w czasie tragicznych wydarzeń, które wkrótce miały mieć miejsce na terenie naszego kraju. 

Dodawała otuchy obozującym wojskom Tadeusza Kościuszki w Kielcach. Przepełniała patriotyzmem serca pracowników zakładów hutniczych nad rzeką Czarną, Bobrzą oraz Kamienną, którzy pracowali na rzecz dozbrajania powstańców. Inspirowała pułkownika Dionizego Czachowskiego w zwycięskich bitwach pod Borią i Jeziórkiem 

Tutaj na świętokrzyskiej ziemi, żyznej przestrzeni dla historii naszego kraju znalazło się miejsce nie tylko dla wielkich wydarzeń polskiej walki o wolność, ale także dla znakomitych mężów stanu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Żyjąc w czasach względnego pokoju, rewidujemy potrzeby i gotowość do poświęceń. Jednak postawy patriotyczne rozumiemy niezmiennie tak samo. To szacunek do rodaków zgromadzonych pod biało-czerwonym sztandarem, bez względu na ich wiek i poglądy oraz solidarna, rzetelna praca. Taka postawa jest godnym uhonorowaniem oraz kontynuowaniem dzieła naszych ojców, którzy przez dziesiątki lat dawali nam piękny przykład oddania naszej ojczyźnie. 

Uczestnicy uroczystości wysłuchali również koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, a także chóru Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na zakończenie obchodów Wiceprezydent Miasta złożył również kwiaty pod Pomnikiem Harcerzy.

Wśród uczestników uroczystości byli:

 • Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk;
 • Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak;
 • Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak;
 • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bień;
 • Członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Łukasz Dybiec;
 • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus;
 • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Woźnicka – Kuzdak;
 • Radni Rady Miasta oraz Powiatu: Dariusz Kaszuba, Grażyna Maj, Włodzimierz Stec, Artur Zawadzki, Aron Pietruszka, Andrzej Pałka, Marek Giemza, Stanisław Choinka, Marcin Marzec, Robert Rogala;
 • Dziekan Dekanatu Ostrowieckiego, Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła Jan Sarwa;
 • Poczty Sztandarowe i delegacje organizacji kombatanckich;
 • Poczty Sztandarowe i delegacje szkół, instytucji, zakładów pracy, przedsiębiorstw, grup społecznych i organizacji.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20

Polecamy również