CKU KSZTAŁCI ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM RYNKU PRACY

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody w powiecie ostrowieckim na 2020 rok potwierdza, że w CKU kształcenie odbywa się w zawodach deficytowych i zrównoważonych.

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym czasie nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Zawody
zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). Zawodami deficytowymi, w których kształci Centrum Kształcenia Ustawicznego, są m. in. opiekun osoby starszej i niesamodzielnej, elektryk, fryzjer. Wśród zawodów zrównoważonych w ofercie CKU znajdują się: opiekunka dziecięca, technik architektury krajobrazu, florysta, cukiernik, kosmetyczka. Odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców są również kierunki w zawodach technik sterylizacji medycznej, krawiec, rolnik.

Rekrutacja rusza już w maju. Zdjęcie lub skan wypełnionego wniosku, pobranego ze strony ckuostrowiec.pl należy wysłać na adres wicedyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl, przewiduje się również możliwość wypełnienia wniosku w siedzibie CKU, z zachowaniem obowiązujących zasad higienicznych i bezpieczeństwa.

Polecamy również