PRACA PRZEDSZKOLA NR 7 W CZASIE OGŁOSZONEJ EPIDEMII KORONAWIRUSA

praca przedszkola nr 7 w okresie pandemii

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14 Od 6 maja 2020 roku zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej swoją działalność mogły wznowić żłobki i przedszkola na terenie całego kraju. Nasze miasto otworzyło więc placówki dla dzieci.
Każde z przedszkoli musiało się jednak przygotować do pracy w tym trudnym czasie, czasie pandemii. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiły się środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy (do ewentualnych zabiegów sanitarnych przy dziecku). Z sal zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, które nie mogłyby być dezynfekowane po każdorazowym użyciu, np. dywany, pluszaki, materiałowe lalki, puzzle. Wydzielono sale do zabawy dla dzieci i przystosowano pomieszczenia tylko do spożywania posiłków.
W takich warunkach przy zaostrzonym reżimie sanitarnym praca przebiega sprawnie. Rodzice przyprowadzając dzieci do przedszkola ze spokojem pozostawiają tutaj swoje pociechy. Nauczycielki organizują im czas pobytu tak, żeby dzieci zdobywały nowe wiadomości i kształciły już zdobyte umiejętności. Prowadzone są zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego – zabawy sprawnościowe. W salach dzieci mogą rozwijać umiejętności plastyczne poprzez wyklejanie, rysowanie czy też poznawanie kolejnych etapów trudnej sztuki orgiami. Przedszkolaki wykonują różne ćwiczenia gimnastyczne, np. tory przeszkód, słuchają czytanych bajek. Prowadzone są zabawy z robotem, logopedyczne oraz kodowanie na dywanie. Przedszkolaki robią to co lubią.
W tym czasie nie zapominamy o realizacji podstawy programowej z pozostałymi w domach dziećmi. W dalszym ciągu, dzięki nowoczesnym środkom komunikacji internetowej, każda grupa wykonuje zadania przekazywane przez nauczycielki. Efekty tych działań otrzymujemy w informacjach zwrotnych jako: zdjęcia wykonanych prac, filmy z czytającymi czy śpiewającymi dziećmi, czy w końcu w postaci zwykłych rozmów video. Nasze przedszkolaki z ogromnym zadowoleniem podejmują wszelkie działania. Wiemy i mamy świadomość, że nic by się nie udało gdyby nie zaangażowanie Rodziców. To dzięki nim możemy pochwalić się, jak świetnie pracują dzieci. Dziękujemy.
Tekst i foto PP nr 7

Polecamy również