Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński niewinny

20201229_103300

20201229_10301020201229_102725Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończył się proces przeciwko prezydentowi miasta Jarosławowi Górczyńskiemu. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Piotr Baraniak stwierdził, że Jarosław Górczyński jest niewinny zarzucanych mu czynów. Proces trwał od października i był niejawny.

– Sąd orzeka, że uniewinnia Jarosława Górczyńskiego od popełnienia czynów przedstawionych w punkcie pierwszym i drugim – stwierdził sędzia Piotr Baraniak.

Argumentacja wyroku została odczytana z wyłączeniem jawności.

Na pytanie dlaczego śledztwo trwało tak długo prokurator Tomasz Rurarz odpowiedział, że zostało zgromadzonych szereg dowodów i zostało przesłuchanych wielu świadków. Także to, że byli powołani biegli.

– Postępowanie było przeprowadzone bardzo skrupulatnie- mówi prokurator Tomasz Rurarz. – Wystąpimy z wnioskiem do Sądu o uzasadnienie wyroku na piśmie i po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku będziemy wywodzić ewentualną apelację.

Na pytanie czy podczas procesu były jakieś naciski ze strony polityków prokurator Tomasz Rurarz stwierdził, że takich nacisków nie było.

Reprezentujące prezydenta Ostrowca Jarosława Górczyńskiego mecenas Beata Woch i radca prawny Marta Kittel na pytanie czy proces był użyty do celów politycznych stwierdziły:

– Trudno powiedzieć. Po przeprowadzeniu pięcioletniego postępowania karnego w tej sprawie i przesłuchaniu niemal stu świadków oraz przeprowadzeniu niemal stu czynności procesowych stwierdzono, że brak jest jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prezydenta Jarosława Górczyńskiego – mówi mecenas Beata Woch – Wszystkie przetargi prowadzone w sposób bezstronny, obiektywny i transparenty. Takie są wnioski z tego postępowania. W naszej ocenie Pan prezydent działał w najlepszym interesie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Z taką sprawą nie miałyśmy jeszcze do czynienia.

-Żadna instytucja typu NIK czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zarzuciły przez pięć lat nieprawidłowości z przeprowadzonych przetargów. Wielokrotnie składałyśmy wnioski o umorzenie postępowania. Proces zakończył się wyrokiem. Na szczęście uniewinniającym. Co prawda spodziewamy się apelacji, ale nie widzimy do tego podstaw- powiedziała radca prawny Marta Kittel.


Przypomnijmy, że Jarosławowi Górczyńskiemu przedstawiono dwa zarzuty.

Pierwszy związany z przekroczeniem uprawnień w związku z przeprowadzeniem w 2016 roku procedur przetargowych dotyczących gospodarowania odpadami, w sposób uniemożliwiający złożenie prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi i złożeniem fałszywego oświadczenia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, to jest w przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygania w tej kwestii, a przez to niezagwarantowania wymaganego prawem równego traktowania wszystkich oferentów oraz uczciwej konkurencji i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Drugi zarzut dotyczy złożenia w 2017 roku fałszywego pisemnego oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów. Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Skarżysku- Kamiennej.

Polecamy również