98 -letniej Pani Janinie pomogła Straż Miejska podczas akcji szczepień

szczepienia straz miejska pomaga

Stan epidemii wyznacza nam nowe kolejne zadania, tym razem pomagamy seniorom dotrzeć do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pierwszą osobą, która skorzystała z pomocy Straży Miejskiej była 98-letnia Pani Janina, która została zaszczepiona w wyznaczonej przychodni oraz odwieziona bezpiecznie do domu.

Przypominamy, że na gminy nałożony został obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Pomoc jest organizowana dla seniorów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień.

Straż Miejska zajmuje się organizacją i koordynacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Do transportu uprawnionych osób używane będą pojazdy służbowe Straży Miejskiej oraz pojazdy z innych jednostek organizacyjnych gminy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gminny koordynator ds. szczepień przeciwko COVID-19 telefonicznie, pod nr tel. 41 267 21 11, przyjmuje zgłoszenia potrzeb transportowych i udziela informacji dotyczących dowozu do wyznaczonego dla pacjenta punktu szczepień.

Polecamy również