Majówki profilaktyczne w PSP nr 14

czczczczc

W tym szczególnie trudnym roku, pomimo wielu przeciwności związanych z pandemią COVID – 19 i nauką zdalną, w maju 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. odbyły się liczne przedsięwzięcia promujące profilaktykę. W ciągu czterech tygodni cała społeczność szkolna, a w szczególności uczniowie wiele się nauczyli, doświadczyli i przeżyli.

Naczelnym celem działań było:7 czolo dzialalnosc psp 14 1 2

– zapoznanie się z definicjami różnorodnej profilaktyki,

– przygotowanie młodych ludzi do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania uzależnień substancyjnych i czynnościowych,

– kształtowanie postaw asertywnych,

– uwrażliwienie na zagrożenia związane z mediami społecznościowymi.

Celem tego przedsięwzięcia była również integracja środowiska szkolnego, współpraca oraz dobra zabawa. W realizacje tych działań włączyli się: rodzice, uczniowie oraz nauczyciele. Każdemu tygodniowi przypisany był inny kolor i różne działania.

Pierwszy tydzień maja pod hasłem „Tydzień Zdrowego Żywienia”, poświęcony był promowaniu zdrowego stylu życia i odżywiania. W środę uczniowie, rodzice oraz nauczyciele ubierali się na zielono lub zakładali zielone elementy ubrań. Dzieci przygotowywały zdrowe posiłki lub przekąski. W młodszych klasach tworzono piramidy żywieniowe, natomiast w starszych prezentacje na temat zdrowego odżywiania. Piękne prace plastyczne promowały zdrowie i potrzebę dbania o nie. Dzieci samodzielnie lub z rodzicami przygotowywały także przepisy na zdrowe potrawy.

W kolejnym tygodniu przewodnim kolorem był kolor żółty i temat „Aktywność fizyczna i Bezpieczeństwo”. Uczniowie klas 0 – 3 wraz z nauczycielami brali udział w spacerze pod hasłem: „Kilometry dla zdrowia”. Tego dnia w czasie zajęć lekcyjnych odbywała się gimnastyka śródlekcyjna. Dzieci wspólnie z rodzicami zachęcani byli do odbywania różnego rodzaju aktywności fizycznych. W klasach rozmawiano o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach i tworzono Klasowe Kodeksy Bezpieczeństwa.

Trzeci „Tydzień dla Zdrowia” poświęcony był zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a przewodnim kolorem był niebieski. W czasie lekcji z wychowawcą odbywały się zajęcia na temat: niepełnosprawność fizyczna i psychiczna, choroby przewlekłe, tolerancja, zachowania wobec osób niepełnosprawnych i chorych. Uczniowie przygotowywali prezentacje odnoszące się do wybranych z powyższych zagadnień.

Ostatni tydzień upłynął pod hasłem: ,,Życie bez uzależnień”, dominował kolor czerwony. Odbywały się konkursy plastyczne: ,,Młodzi wolni od uzależnień” ogłoszony przez ARL Ostrowiec Św. oraz ,,Pomysł na wolny czas bez ekranów” – Stowarzyszenie STER Ostrowiec Św. W klasach wychowawcy przeprowadzili zajęcia z profilaktyki na podstawie fragmentów książki Antoine de Saint-Exupérego „Mały Książę”, wg autorskiego scenariusza pań pedagog.

Pomimo obostrzeń covidowych, częściowej nauki zdalnej i hybrydowej, cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się do zaproponowanych działań. Efekty prac uczniów, ich rodziców i nauczycieli były na bieżąco prezentowane w formie zdjęć, filmików, plakatów i prezentacji na stronie facebookowej szkoły.

Podczas miesiąca profilaktyki uczniowie w miłej, zabawnej atmosferze uczyli się, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Czynnie uczestniczyli w spotkaniach, zadawali wiele pytań, chętnie dzielili się swoją wiedzą. Młodzież była aktywna, współpracowała i wyrażała zainteresowania podjętą tematyką. Ważne informacje zostały przekazane w przystępny i zrozumiały sposób. Pojawiło się dużo przydatnych wiadomości oraz konkretne przykłady. Uczniowie uzyskali cenne wskazówki dotyczące rozładowywania złości, poznali sytuacje wciągające człowieka w uzależnienia oraz niebezpieczeństwa związane z mediami społecznościowymi. Poruszane treści stanowiły ważną część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Miesiąc profilaktyki przyczynił się także do kształtowania postaw tolerancji, szacunku, wrażliwości, życzliwości, otwartości i pomocy. Były to żywe lekcje, które na pewno zaowocują w przyszłości.

Czas poświęcony profilaktyce uświadomił wszystkim, jak ważny jest zdrowy styl życia, dbanie o bezpieczeństwo i odpowiedzialność za własne wybory.

Organizatorzy Majówek profilaktycznych w PSP 14 składają wyrazy podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli za pomoc w realizacji działań profilaktycznych, za zaangażowanie i współpracę.

Justyna Grotek

Marta Kałuża

Izabela Kaszuba

Edyta Kłos

Elżbieta Orczyk

Aleksandra Osiadły

Polecamy również