Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 19

parwa dziecka pp 21

22 listopada w Przedszkolu Publicznym nr 19 obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – święto, o którym warto pamiętać. Była to okazja, aby przypomnieć, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. Dziecko, jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

We wszystkich grupach odbyły się pogadanki na temat praw dzieci np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki zdrowotnej. Przedszkolaki poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” i wypowiadały się na temat swoich praw. Nie zabrakło zabaw z „niebieskim”: balonem, chusteczkami, paskami bibuły itp. Kolorem przewodnim w tym dniu był niebieski, symbolizujący jedność ze wszystkimi dziećmi świata.1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   

Koordynatorem akcji była Agnieszka Gurska.

Polecamy również