Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

ZUM.NDL.4150.1.2022.RK

 

 

 

 

 

 

Lp. Adres Powierzchnia użytkowa

 w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie Uwagi
1 Focha 1 154,36 10,00 inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od dnia 1.04.2022 r.
– możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
2 Rynek 45 41,41

 

24,00

 

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
od dnia 1.02.2022 r.
– możliwość wcześniejszego objęcia lokalu
3 Os. Ogrody 12 130,65 6,04 inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny
4 Pawilon – kiosk przy ul. Okólnej 180,00 – opłata ryczałtowa inst. wod.,

kan., elekt.

Lokal wolny

 

 

Uwaga!

  • dotyczy lokalu na Os. Ogrody 12 – poz. 2 – lokal znajduje się na XI piętrze budynku wielomieszkaniowego na Os. Ogrody 12. Złożony jest z kilku pomieszczeń o łącznej pow. 130,65 m2. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień zalecane jest zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, w sali konferencyjnej Nr 11
na zasadach określonych w Uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 lutego 2004 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty i wpłacenie
wadium w wysokości:

  • 000,00 zł – w przypadku lokali użytkowych,
  • 300,00 zł – w przypadku lokalu użytkowego – pawilonu (kiosku) przy ul. Okólnej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 10 lutego 2022 roku do godziny 14:00, w kasie
znajdującej się w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23.

Oferty z dopiskiem „Oferta – przetarg na wynajem lokali użytkowych” (jedna oferta w jednej kopercie) prosimy składać w Zakładzie Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7, do dnia 10 lutego
2022 roku do godziny 14:00.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrają przetargu nastąpi w dniu 11 lutego 2022 roku
w godzinach od 12:00 do 14:00.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać można w siedzibie Zakładu Usług Miejskich przy ul. Żabiej 23, pokój Nr 7 oraz pod numerem telefonu (0-41) 265 – 10 – 50.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w całości lub na poszczególne lokale użytkowe (do wycofania z przetargu lokalu – lokali) bez podania przyczyn, a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Uwaga!

Warunki przeprowadzenia postępowania przetargowego związane ze stanem epidemicznym (epidemia SARS-CoV-2 – COVID-19) zostaną podane do wiadomości osobnym ogłoszeniem zamieszczonym na stronie Zakładu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski 10 stycznia 2022 r.

Polecamy również