Sympatyczna Pani od anglika

justyna walczak

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego.

Justyna Walczak ma 39 lat, urodziła się i mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku filologia, specjalność filologia angielska. Swoją karierę zawodową rozpoczęła 15 lat temu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 i kontynuuje do dnia dzisiejszego jako aktywny i twórczy nauczyciel. Nagradzana Nagrodą Dyrektora, Nagrodą Prezydenta oraz nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, ponadto jest dwukrotnym beneficjentem warsztatów językowych w Oxfordzie i Exeter . Publikuje artykuły w czasopismach branżowych , ale niezwykle prestiżowym osiągnięciem Pani Walczak jako metodyka jest współautorstwo książki Teaching English as a Second Language. A New Pedagogy for a New Century, New Delhi,2009 edited by Manish A. Vyas.

Na podkreślenie zasługuje nie tylko jej wzorowa praca pedagogiczna i wychowawcza, ale także działalność charytatywna. Uczestniczy w różnych działaniach na rzecz szkoły, jest współorganizatorką wielu akcji charytatywnych, z których dochód jest przeznaczany na bieżące potrzeby uczniów z rodzin ubogich czy dysfunkcyjnych. Ponadto, pani Justyna Walczak jest inicjatorką i koordynatorką bezpłatnych półkolonii językowo -sportowych „Winter Camp” dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszego miasta, które w roku 2017 odbyły się po raz pierwszy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Pomaga społecznie dzieciom i młodzieży w nauce języka angielskiego.

Justyna Walczak będąc osobą sumienną i obowiązkową jest cenionym w środowisku nauczycielem. W 2017r. została Belfrem Roku 2017 oraz zajęła II miejsce w konkursie Człowiek Roku w kategorii działalność społeczna i charytatywna w plebiscycie Echa Dnia.

Od zawsze związana z lokalną społecznością, gdyż jej rodzice byli pracownikami HUTY Ostrowiec.

Prywatnie Justyna Walczak jest szczęśliwą mamą dwóch córek w wieku szkolnym.

Justyna Walczak, kandydat do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Okręg I Pozycja nr 6

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Odpowiedzialność za treść ogłoszeń ponoszą Komitety Wyborcze.

Polecamy również