Przebudowa chodnika na ulicy Iłżeckiej zakończona

chdnik

Odc1była się konferencja prasowa, której tematem była przebudowie drogi powiatowej ulicy Iłżeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową. Zadanie udało się zrealizować dzięki współpracy samorządu gminnego i powiatowego, z których każdy na ten cel wyłożył kwotę po 289.198,02 zł. Łączny koszt zadania zamkną się więc w wysokości 578.396,04 zł.

– To przedsięwzięcie pokazuje, jak powinien wyglądać wzorcowy remont prowadzony przez dwa samorządy- mówi starosta Marzena Dębnika. Udało się go zrealizować wyłącznie z własnych środków. Mamy nowy chodnik na odcinku ponad 700 metrów, a na jego realizację po połowie złożyły się samorządy: miejski i powiatowy. Dziękuję prezydentowi i Radzie Miasta za taką wymierną pomoc. Powtórzę po raz kolejny, że razem można więcej.

– Słowa uznania należą się dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi i Zakładowi Usług Miejskim, który zrealizował zadanie- akcentował prezydent Jarosław Górczyński. Teraz możemy się pochwalić jakością wykonanych prac, bowiem pracownicy ZUM wyspecjalizowali się w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Na zakres prac przy realizacji złożyły się: rozbiórka chodnika z płyt betonowych oraz zjazdów z masy bitumicznej, wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m o całkowitej długości 702 m, realizacja aż 23 zjazdów do posesji z kostki betonowej, utworzenie trawników w obrębie przebudowywanego chodnika, regulacji pionowej uzbrojenia, a także wykonanie wpustu deszczowego w ul. Łąkowej wraz z przykanalikiem.

Zadanie to to realizacja interpelacji, jaką złożył radny Robert Rogala, a podparł 150 podpisami mieszkańców. Wówczas to uważali oni, że w tej części miasta dotychczasowy chodnik, z nierównymi i wystającymi płytami, dawno przestał spełniać swoją rolę i znacznie odbiega od obowiązujących standardów.

Jak przyznał prezydent Jarosław Górczyński, realizacja kolejnych wspólnych przedsięwzięć miasta i powiatu, będzie uzależniona od kondycji obu samorządów, które muszą mierzyć się na co dzień z wieloma zewnętrznymi problemami, związanymi chociażby z rosnącymi cenami energii.

Polecamy również