Nowa ścieżka rowerowa

Powiat ostrowiecki pomyślnie rozstrzygnął przetarg na budowę ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli. Aby sfinalizować to zadanie, radni na ostatniej sesji zdecydowali o zwiększeniu środków finansowych na wkład własny.

W ramach przetargu na wykonanie tej inwestycji wpłynęło cztery oferty. Najtańszą okazała się oferta firmy TRAKT z Piekoszowa i ona będzie realizowała to zadanie. Niebawem zostanie  podpisana umowa i rozpoczną się pierwsze prace, których finał spodziewany jest na przełomie października i listopada br.

Jak przyznaje starosta Marzena Dębniak, zarząd powiatu, pomimo trudności finansowych, zdecydował o przeprowadzeniu tej inwestycji, gdyż najważniejszym argumentem było bezpieczeństwo mieszkańców, w tym użytkowników tej drogi. Dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu potrzeb mieszkańców, samorządy gmin Bodzechów i Ostrowiec Świętokrzyski zadeklarowały partycypację w kosztach wkładu własnego, zaznaczyła starosta Marzena Dębniak.

Jeszcze w ubiegłej kadencji konieczność realizacji tego zadania mocno podkreślali radni powiatowi Piotr Maj, Agnieszka Rogalińska i Robert Rogala. Niestety poprzedni zarząd powiatu nie znalazł środków na ten cel. Nie było też przygotowanego projektu, który umożliwiałby staranie się o środki zewnętrzne, gdyby takie możliwości się pojawiły.

Jak zaznacza naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, na budowę ścieżki rowerowej w tej kadencji wykonaliśmy pełną dokumentację projektową, mamy pozwolenie na budowę i spełniamy wszystkie kwestie proceduralne, aby rozpocząć budowę.

A zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej, dwukierunkowej od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Nowej Dębowej Woli. Po drugiej stronie ścieżki, od ulicy Malinowej zostanie wybudowany chodnik dla pieszych, który będzie stanowił kontynuację istniejącego ciągu. Odcinek ten wraz z zatoką autobusową zostanie oświetlony. Wykonane zostaną także przejścia dla pieszych, nakładka bitumiczna na jezdni, a także przebudowane zostaną kolidujące przyłącza wodociągowe z budową odwodnienia oraz przebudową zjazdów na posesje.

Na realizację tej inwestycji zarząd powiatu zabezpieczył środki finansowe w wysokości 5 milionów złotych. Pozostałe środki w wysokości 4,7 miliona  pochodzić będą z Programu „Polski Ład”, a kwota 2,5 miliona stanowić będzie wkład własny do inwestycji.

 

Polecamy również