Profesor Stanisław Góźdź w CKU

Ostrowieckie Centrum Kształcenia Ustawicznego po raz kolejny zaskakuje. Tym razem za sprawą wyjątkowego gościa, autorytetu w dziedzinie medycyny, a zwłaszcza onkologii, pełniącego wiele nobilitujących funkcji, twórcy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – prof. Stanisława Góździa – który spotka się ze społecznością CKU 15.04.23 r. o g. 10.00 w sali konferencyjnej.

– W CKU gościliśmy wiele znakomitości; naukowców, specjalistów różnych branż, artystów. Wszystko po to, by rozszerzać horyzonty myślowe naszych słuchaczy, uczyć ich przebojowości, pozytywnie motywować i oswajać
z niełatwymi tematami. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze zaproszenie tym razem przyjął tak wybitny człowiek jak prof. Stanisław Góźdź – mówi dyrektor placówki dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Osoby zainteresowane spotkaniem mogą zapisać się na nie osobiście
(w sekretariacie CKU na ul. Sandomierskiej 26A) lub telefonicznie (
41 265 34 67) do 7.04.23 r.

Tegoroczne Dni Zdrowia w CKU będą obfitować w wiele wydarzeń, a rozpoczną je interaktywne spotkania 1.04.23 r. o g. 10.00 z Małgorzatą Romańską nt. Zakażeń meningokokowych i szczepów opornych, a także przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy skoncentrują się na ratowaniu w nagłych stanach zagrożenia życia.

Polecamy również