37-latek odpowie za znieważenie funkcjonariuszy Policji

W miniony poniedziałek tj. 10 kwietnia, kwadrans przed godziną 14.00 na osiedlu Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego miejscowej komendy zostali wezwani na interwencję domową. W trakcie wykonywanych czynności 37-latek znieważył funkcjonariuszy policji słowami powszechnie uznawanymi na obelżywe. Mężczyzna grożąc mundurowym chciał zmusić funkcjonariuszy do zaniechania prawnych czynności służbowych. 37-latek był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 2,5 promila. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego za popełnione przestępstwa został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że 37-latek wypowiadał również pod adresem swojej znajomej groźby karalne. Wczoraj śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz stosowania wobec nich gróźb pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania czynności prawnych. W tym przypadku kara będzie zaostrzona z uwagi na chuligański charakter zachowania sprawcy. Zostanie ona wymierzona w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto usłyszał on zarzut kierowania gróźb karanych wobec 30-latki. Dzisiaj 37-latek ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed prokuratorem. Policjanci każdego dnia dbają o porządek publiczny. Aby nasze czynności były wykonane prawidłowo i profesjonalnie, mamy prawo do wydawania wiążących poleceń. Ich nieprzestrzeganie niesie ze sobą konsekwencje prawne. Pamiętaj, nie lekceważ wydawanych przez funkcjonariusza poleceń i nie utrudniaj podejmowanych na miejscu czynności. To również od Ciebie zależy, jak zakończy się interwencja.

Policja to umundurowana formacja, której głównym zadaniem jest dbanie o życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo obywateli. W powiecie ostrowieckim policjanci codziennie podejmują wiele interwencji, przeprowadzają dziesiątki kontroli drogowych, legitymują setki osób – wszystko dla bezpieczeństwa. Nasze działania mają na celu dbanie o dobro drugiego człowieka i są ugruntowane w przepisach prawa.

Jeśli jesteś sprawcą przestępstwa lub wykroczenia wiedz, że policjant ma prawo wykonać szereg czynności, takich jak: legitymowanie, kontrola osobista czy sprawdzenie zawartości bagażu. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli nie złamałeś przepisów prawa, funkcjonariusz jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń, dotyczących określonego zachowania. Ma to na celu m.in. umożliwienie wykonania niezbędnych na miejscu czynności, zabezpieczenie śladów czy dokonania stosownych ustaleń.

Nie bądźmy więc zaskoczeni, gdy policjant poleci nam opuszczenie miejsca interwencji czy przejście w wyznaczone miejsce na drodze, gdzie doszło na przykład do wypadku drogowego. O stosowaniu się do policyjnych poleceń mówi art. 65a kodeksu wykroczeń. Za złamanie tego przepisu grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Także uniemożliwianie wykonania czynności przez policjanta albo jej utrudnianie może spotkać się nałożeniem sankcji karnej. Dlatego nie lekceważ wydawanych przez policjantów poleceń i nie utrudniaj podejmowanych na miejscu czynności. To również od Ciebie zależy jak zakończy się policyjna interwencja.

Przypominamy !

Art. 224 kodeksu karnego

 § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

art. 226 kodeksu karnego

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Opr. EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski

Polecamy również