Potyczki matematyczne

2 4 6 7 8 9 10 3 5

Potyczki matematyczne

W dniu 17 maja w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” odbyła się Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna. Olimpiada została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Rosnę z matematyką” zorganizowanego przez fundację mBanku. W „Potyczkach matematycznych” udział wzięły trzy przedszkola, które uzyskały granty w ramach projektu- Przedszkole Publiczne nr 21, Przedszkole Publiczne nr 16 i Przedszkole Publiczne nr 7. Olimpiada zgromadziła niemal setkę przedszkolaków. Mali matematycy w sześcioosobowych składach mieli sposobność wykazania się swoimi umiejętnościami rozwijanymi podczas zajęć prowadzonych w każdej z placówek w ramach projektu. Przygotowane dla dzieci zadania obejmowały zakres pojęć i działań określonych podstawą programową dla przedszkoli, ale także działania wspierające uzdolnienia matematyczne, tj. układanie tangramu, budowanie wieży z kubeczków (kodowanie) czy obliczanie działań matematycznych. Zawodników aktywnie wspierała publiczność, dla której prowadzące nauczycielki również przygotowały matematyczno- ruchowe zadania. Dzieci miały możliwość zdobycia nowych doświadczeń, utrwalenia i doskonalenia umiejętności matematycznych, wzmacniania odporności emocjonalnej w nowej sytuacji, budowania pozytywnego obrazu samego siebie oraz świetną okazję do rozwijania umiejętności współpracy. Zawodnicy sześcioosobowych drużyn z Przedszkoli nr 21, nr 16 i nr 7, sprostali wszystkim zadaniom bez najmniejszej trudności. Czuwające nad przebiegiem całego przedsięwzięciaJury,w którego składzie zasiadły panie dyrektor z poszczególnych przedszkoli: Dorota Kosiarz, Katarzyna Dryjas i Anna Kuligowska, przyznało więc trzy równorzędne pierwsze miejsca. Wszyscy uczestnicy olimpiady za zaangażowanie i świetne wyniki otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Jest więc powód do dumy i radości.

Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna była świetnym pretekstem do integracji i wspólnej zabawy.Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom za wspaniałą zabawę. Serdeczne podziękowania składamy również dyrekcji oraz pracownikom Domu Kultury „Malwa” za udostępnienie sali na te matematyczne potyczki przedszkolaków.

 

Polecamy również