Inicjatywa „Bezpieczny DOM”

1 2 3W ramach programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny nasza nieformalna grupa „Miłośnicy Pożarnictwa” zorganizowała dla dzieci i młodzieży spotkania na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. szerzące wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W związku z licznymi pożarami w budynkach jednorodzinnych na terenie powiatu ostrowieckiego poprzez swoje doświadczenie nabyte przez lata służby chcemy by przy współudziale młodzieży i dzieci docierać do osób dorosłych z wiedzą praktyczną i przydatną w życiu codziennym. Przy pomocy uzyskanych środków w kwocie 5 tys. zł. z Fundacji imienia Stefana Artwińskiego nasza grupa zakupiła czujki tlenku węgla oraz dymu, które rozdaliśmy dzieciom i młodzieży, by mogli z pomocą rodziców zainstalować je w swoich prywatnych mieszkaniach. Ciężko jest dotrzeć do osób dorosłych, którzy wykonują swoje prace zawodowe i często nie mają wolnych chwil, by zając się w pełni ochrona pożarową swoich mieszkań, dlatego angażujemy najmłodszą cześć naszego społeczeństwa aby przekazywali zdobyte doświadczenie a w przyszłości byli w pełni świadomi użytkownikami swoich domów, które staną się dzięki nim bezpieczniejsze. Dodatkowo naszymi sprzymierzeńcami w prowadzonej akcji są lokalne media za pomocą których docieramy do jak największej ilości mieszkańców naszego miasta i powiatu. Podczas spotkań nasi uczestnicy mogli zobaczyć pokazy gaszenia tacy z olejem, wziąć do rąk sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, sprawdzić się na stacji ratownictwa medycznego oraz samodzielnie potrzymać prądownicę z wodą i poczuć się prawdziwym strażakiem. Na zakończenie spotkania po prelekcjach strażaków na wciąż aktualny temat związany z niebezpieczeństwami ze strony tlenku węgla rozegraliśmy konkurs „Bezpieczny DOM” gdzie nagrodami głównymi były czujki tlenku węgla i dymu.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym grupom i pamiętajcie wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala na uniknięciu zagrożeń pożarowych podczas całego życia.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Klaus, KP PSP w Ostrowcu Św.

Zdjęcia: mł. bryg. Radosław Sidor, KP PSP w Ostrowcu  Św.

Polecamy również