Będzie remont ulicy Mickiewicza

W Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Zbigniew Koniusz i wicestarosta Andrzej Jabłoński podpisali umowę na dofinansowanie remontu ulicy Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Środki pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wniosek powiatu ostrowieckiego znalazł się na drugim miejscu listy zadań, co potwierdza wysoką ocenę i bardzo dobre przygotowanie inwestycji. Ogólna jej wartość została oszacowana na ponad 3,2 miliona, dofinansowanie to 60 proc., co daje kwotę przeszło 1,9 miliona. Wkład własny do inwestycji to blisko 1,3 miliona.

Jak zaznacza wicestarosta A. Jabłoński, zakres prac dotyczy remontu nawierzchni od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, włącznie z przebudową tarczy skrzyżowania, i dalej do skrzyżowania z ul. Polną. Będzie to wymiana nawierzchni oraz chodników po obu stronach jezdni. Zostaną odtworzone zjazdy i inne istniejące elementy drogowe oraz oświetlenie, mówił A. Jabłoński.

Jak dodaje wicestarosta, procedury przetargowe, włącznie z wyłonieniem wykonawcy, zgodnie z założeniami programu muszą zostać przeprowadzone przez powiat jeszcze w tym roku.

 

Polecamy również