POLSKA W NASZYCH SERCACH

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi dla Niepodległej – przegląd wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej „Polska w naszych sercach”

2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy również dzieciom szacunek dla polskich symboli.

Dlatego w dniu 9 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu  Święto Niepodległości. To szczególne święto skłania do refleksji na temat patriotyzmu nawet najmłodsze pokolenie.

Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień uczestnicząc w przeglądzie wierszy
i piosenek o tematyce patriotycznej „Polska w naszych sercach”. Przedszkolaki z grup „Biedronek” „Pszczółek”, „Żabek” i „Kubusiów” w pięknych piosenkach i tańcach przedstawiły ważne dla serca każdego Polaka treści.

Prezentacje poszczególnych grup przeplatane były występami dzieci wraz ze swoimi mamami, rodzeństwem i babciami, w których recytowały wiersze
i odśpiewały pieśni o ojczyźnie i symbolach narodowych, symbolach walki
o wolność, zwycięstwo oraz miłość do ojczyzny.

Recytatorskie, wokalne i taneczne umiejętności przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy,
z zachowaniem właściwej postawy, powagi i spokoju.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem upominków oraz dyplomów dla wszystkich wykonawców.

Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych dzieci uczą się patriotyzmu, postawy młodego pokolenia. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. Do realizacji tego zadania zaangażowali się bliscy naszych wychowanków, za co serdecznie dziękujemy.

Polecamy również