Pieśni w języku jidysz

zydzi czolo

Wzruszające,a przy tym niezwykle ekspresyjne pieśni to repertuar, jaki zaprezentowali uczestnicy II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Żydowskiej „HAVA NAGILA- RADUJMY SIĘ”. jaki odbył się w sali kina Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim.zydzi 1zydzi 2zudzi 4zydzi5zydzi6

Imprezę zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO nr I im. Stanisława Staszica. Jury miało niezwykle trudne zadanie. Konkurs odbył się w 2 kategoriach: Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce w kategorii starszej, za niezwykle ekspresyjne wykonanie piosenki „Grande valse brillante” przyznano Karolinie Klusek z II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św.( opiekun – p. Ewa Bińczak), w kat. młodszej wygrał Michał Bojczuk ( Dom kultury: „Zameczek”- Kielce) za utwór wykonany w oryginalnym języku Jidysz „ A Migndl”. II miejsce zdobyła Patrycja Śmigała z LO nr I im. St. Staszica („ Getto”) oraz Agata Styczyńska z PG. Nr 1 w Ostrowcu Św.( Grajmy Panu”,opiekun- p. Małgorzata Banasik). III miejsce za wykonanie piosenki „Kaziu zakochaj się” przypadło Magdalenie Skorupskiej z LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach ( opiekun p. Anita Stokowiec). W kategorii gimnazjalistów III miejsce wyśpiewał duet: Agata Gierczak i Weronika Kamińska, uczennice PG. Nr 1 w Ostrowcu Św.( „Austeria”). Poziom wykonań utworów był tak wysoki, że jury postanowiło przyznać wyróżnienia: Emilii Burek ( LO nr II J. Chreptowicza), Annie Potrzeszcz ( Lo im. J. Słowackiego w Skarżysku), Victorii Pongowskiej ( PG. Nr 1 w Ostrowcu Św.), Aleksandrze Kostępskiej( PG. Nr 1 , opiekun -p. Ryszard Góra).

-Główne cele konkursu to: popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską, szerzenie postaw tolerancji wobec innych kultur, ożywianie aktywności muzycznej, integracja społeczności uczniów i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży- mówi Patrycja Kosmacińska, współorganizatorka imprezy. – W konkursie udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, którzy pod okiem swoich rodziców, opiekunów bądź wychowawców przygotowali repertuar piosenek żydowskich.

Młodzi wykonawcy wykazali się dużym zaangażowaniem, profesjonalnym przygotowaniem wokalnym i artystycznym, co doceniło jury w składzie: Elżbieta Łukawska– przewodniczący,pianistka, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św., Bożena Mróz- nauczyciel muzyki, członek nauczycielskiego Chóru Coro Cantorum i Wojciech Socha- kompozytor, bard, twórca i wykonawca piosenki autorskiej. Honorowym Członkiem Jury został pan Antoni Maciejko- zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji.

Organizatorem z ramienia szkoły była Patrycja Kosmacińska- nauczyciel języka hiszpańskiego, członek nauczycielskiego chóru Coro Cantorum oraz Ewa Goworowska- nauczyciel muzyki oraz dyrygent nauczycielskiego chóru Coro Cantorum.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Polecamy również