Furtka dla firm

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim finalizowane są prace nad opracowaniem nowego ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2015 – 2020”.

W celu wspierania przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości. Do tej pory inwestorzy mogli korzystać z tej formy pomocy na zasadach określonych w ,,Programie pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”. Teraz Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przyjmie nową wersję Programu, który będzie obowiązywał do 2020 roku. Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020. Zakończyły się też prace legislacyjne w Radzie Ministrów nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Na tej podstawie zostanie wprowadzone na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski stosowne zwolnienie w podatku od nieruchomości. Mając na uwadze to, co dzieje się chociażby na terenie dawnej Starej Huty najlepiej pokazuje, że potrzeba jak najwięcej zachęt dla inwestorów. Bo nowe przedsięwzięcia to wymierne korzyści, jak chociażby nowe miejsca pracy.

– Pomysł i determinacja inwestorów doprowadziły do tego, że mamy kolejny zakład na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, pojawiają się nowe miejsca pracy – mówił prezydent Jarosław Górczyński na uroczystym otwarciu firmy „Evoltaic”. -Takich przedsięwzięć w naszym mieście brakuje, ale o każde kolejne będziemy się ze wszech miar starać. Cieszy mnie to, że w procesie inwestycyjnym brały udział ostrowieckie firmy udowadniając, że mamy rzetelnych i godnych polecenia wykonawców.
W minionym tygodniu prezydent odwiedził też zakład „Kram Polska”, gdzie z przedstawicielami firmy rozmawiał o tym, co gmina może uczynić, aby mogło dojść do planowanej rozbudowy. Trzeba też pamiętać, że na terenie „Starej Huty” realizowana jest duża inwestycja firmy „Climatic”.

Polecamy również