Nowoczesna w Ostrowcu

W Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła się przedwyborcza gorączka. Dzisiaj w okolicach Targowiska Miejskiego podpisy poparcia zbierała Edyta Handze z partii .Nowoczesna, która ubiegać się będzie o poselski mandat kandydując z trzeciego miejsca na liście w województwie świętokrzyskim.
– .Nowoczesna jest dla mnie powiewem świeżości przede wszystkim dlatego, że na listach tego ugrupowania znajdują się osoby, które wcześniej nie były zaangażowane politycznie – mówi Edyta Handze. – Są to osoby spoza wszelkich układów partyjnych, co dla mieszkańców naszego miasta i regionu ma znaczenie szczególne. To ludzie, którzy chcą działać, a nie bawić się w zamiany miejsc na stanowiskach. Chciałabym działać na rzecz naszego miasta i regionu, bo znam problemy mieszkańców i wiem jak je rozwiązać.
– Przyjechaliśmy do Ostrowca, żeby razem z grupą sympatyków partii .Nowoczesna zbierać podpisy poparcia dla naszych kandydatów – mówi Michał Braun, koordynator partii .Nowoczesna w regonie świętokrzyskim. – Chcemy też rozmawiać z mieszkańcami o ich kłopotach i codziennych bolączkach.
Sympatyczna pani Edyta Handze przypadła do gustu mieszkańcom Ostrowca, którzy bardzo chętnie rozmawiali z nią o rożnych problemach.e handze 1e handze 2e hadze

Polecamy również