Taki sprzęt ratuje życie

Prezydent Jarosław Górczyński na potrzeby Grupy Ratownictwa PCK przekazał automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Obecnym na spotkaniu przedstawicielom GR PCK Marioli Kurant, Michałowi Sitarskiemu, Mateuszowi Agatowskiemu i prezesowi Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisławowi Fiolikowi wręczył sprzęt medyczny.
– Przekazując ten sprzęt liczę na to, że pomoże on w sytuacjach kryzysowych uratować życie i zdrowie wielu mieszkańców naszego miasta, lecz życzę, aby był on wykorzystywany jak najrzadziej – mówił prezydent Jarosław Górczyński.def1def2def3

Polecamy również