Dziewięć nowych mieszkań

Prezydent Jarosław Górczyński zwizytował plac rozbudowy bloku socjalnego przy ulicy Osadowej w Ostrowcu Św. Ze wstępnych deklaracji wykonawcy – Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego, jeśli warunki atmosferyczne będą przychylne jeszcze w tym roku uda się osiągnąć tzw. stan surowy zamknięty inwestycji.
W wyniku rozbudowy powstanie dziewięć mieszkań socjalnych, w tym sześć lokali o powierzchni 36 m2 i trzy lokale o powierzchni 53 m2. Rozbudowa realizowana jest na trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro, poddasze) w obrębie jednej klatki schodowej.
Nowa bryła architektonicznie nawiązuje do cech istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Osadowej.
Budynek wyposażony będzie w instalację: wodociągową (ciepłej i zimnej wody), kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania.
Rozbudowie towarzyszyć będzie nowe zagospodarowanie terenu.
Wartość robót budowlanych związanych z rozbudową opiewa na kwotę 882 758,10 zł brutto, z czego 30% wartości kosztów kwalifikowanych dofinansowywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
– Musimy to przyznać otwarcie, że Ostrowiec Świętokrzyski chronicznie potrzebuje mieszkań socjalnych, czy komunalnych, stąd decyzja o realizacji tego przedsięwzięcia- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Muszą za nią iść kolejne i mam nadzieję, że w budżetach następnych lat znajdziemy środki na nowe bloki. Będziemy na ten cel szukać również środków zewnętrznych.nowe mieszkania 1

Polecamy również