Radni solidarni z radnym

Radni powiatowi i miejscy wyrazili sprzeciw przeciwko zezwoleniu z pracy radnego Mariusza Pasternaka. Według radnych procedura zwolnienia odbyła się niezgodnie z przepisami. Radni odczytali swoje stanowiska podczas dzisiejszej sesji rady powiatu.
-My Radni Powiatu Ostrowieckiego, mając na uwadze informację o odwołaniu z pracy Radnego Powiatu Ostrowieckiego Mariusza Pasternaka, wyrażamy solidarne wsparcie jego osoby przy zaistniałej sytuacji oraz wyrażamy sprzeciw wobec łamania prawa i zasad demokratycznego państwa do jakiego doszło w przypadku odwołania radnego z zajmowanego stanowiska. Pracodawca Radnego Powiatu Ostrowieckiego Mariusza Pasternaka (ARiMR), pomimo wiedzy, iż pełni on funkcję radnego Powiatu Ostrowieckiego, rozwiązał z nim stosunek pracy, nie występując uprzednio, w myśl art. 22 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późniejszymi zmianami), o wyrażenie zgody na taką czynność, lekceważąc w ten sposób nie tylko obowiązek nakreślony przez w/w ustawę, ale również w wyborców, których wolą było, żeby Mariusz Pasternak pełnił funkcję Radnego Powiatu Ostrowieckiego, a swoje obowiązki realizował w sposób suwerenny i niezależny od jakichkolwiek wpływów, w granicach zakreślonych przez przepisy powszechnie obowiązujące. Niewątpliwie celem tego przepisu jest potrzeba zapewnienia radnemu swobodnego oraz możliwie skutecznego wykonywania mandatu. Ochroną objęte jest więc niezakłócone i prawidłowe funkcjonowanie Rady Powiatu. Powszechnie wiadomo, że sprawowanie mandatu radnego wiąże się z koniecznością poświęcania czasu na pracę w organach samorządu, ale także z wyrażaniem własnych poglądów na temat funkcjonowania społeczności lokalnej oraz podejmowaniem – czasem niepopularnych – decyzji.  Zatrudnianie radnego może być postrzegane przez pracodawcę jako swoistego rodzaju ciężar, z kolei z drugiej strony pracodawca może ulec pokusie, by nakłaniać pracownika radnego do działania zgodnego ze swoim interesem. Pracodawca może wykazywać również niechęć do pracownika radnego z uwagi na jego poglądy, ujawniane często w ramach sprawowania mandatu. Mając powyższe na uwadze Radni Powiatu Ostrowieckiego oponują przeciwko takim praktykom. Nonszalancja prawa, którą wyraził pracodawca Radnego Mariusza Pasternaka nie zasługuje na akceptację, tym bardziej, iż najbliższej przyszłości każdy z nas może znaleźć się w analogicznym położeniu. – powiedziała radna Agnieszka Rogalińska.
-Jako Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jesteśmy w tym miejscu, by zamanifestować naszą solidarność z Radnym Mariuszem Pasternakiem oraz wyrazić nasz sprzeciw wobec łamania prawa, a zwłaszcza Ustawy o Samorządzie Terytorialnym. Charakter wykonywania mandatu radnego, zwłaszcza radnego będącego w opozycji, a także troska o los mieszkańców, w tym wypadku Powiatu Ostrowieckiego, może być pokusą dla rządzących, by presją wpływać na niezależne wykonywanie jego obowiązków. Gdy presja nie wystarczy zawsze można dokonać „dobrą zmianę” a jako argument odwołania podać utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zadań w ramach stanowisk, w tym przypadku, kierownika Biura powiatowego. I co najbardziej nas poruszyło nie jest żadną przeszkodą by odwołać kierownika biura powiatowego ARiMR, który jest jednocześnie radnym powiatu, nie zasięgając opinii Państwa czyli Rady Powiatu Ostrowieckiego. Takie działania, które lekceważą przepisy prawa, zasługują na nasz – SAMORZĄDOWCÓW, sprzeciw i dezaprobatę, którą w tym miejscu stanowczo wyraźmy- stwierdził radny Mariusz Łata.DSC05977DSC05979DSC05995DSC05981DSC05978DSC05990

Polecamy również