ARL dla przedsiębiorców

arlAgencja Rozwoju Lokalnego wychodzi naprzeciw dążeniom przedsiębiorców
w sięganiu po fundusze unijne – ciąg dalszy konferencji wspierających mikro i małe przedsiębiorstwa.
Długo oczekiwane przez przedstawicieli przedsiębiorstw mikro i małych, a także średnich, ogłoszenie o możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie innowacyjnego rozwoju swoich firm zaowocowało, jak tego należało się spodziewać, ogromnym zainteresowaniem. Duża frekwencja na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym 3 marca w Agencji Rozwoju Lokalnego potwierdziła tę tezę, pojawiło się sporo pytań, nadziei, ale też wątpliwości. Wiele obaw, kto pomoże nam sporządzić poprawny wniosek aplikacyjny, pomoże zebrać niezbędne dokumenty i załączniki i czy wreszcie będzie mógł służyć wsparciem przy ostatecznym rozliczaniu otrzymanej dotacji. Padały jeszcze bardziej szczegółowe pytania: co należy rozumieć przez innowacyjność produktową, procesową, kto będzie traktowany jako przedsiębiorca „na starcie” , jak poprawnie przygotować plan finansowy, co oznacza zachowanie trwałości projektu, czy wreszcie co oznacza górna granica pomocy „de minimis”. Ze względu na szczupłość czasu i wiele zadawanych pytań nie sposób było wyczerpać tematu w trakcie jednej konferencji informacyjnej. Dlatego Agencja Rozwoju Lokalnego, co zresztą było już zapowiedziane podczas spotkania, będzie kontynuować cykl konferencji. O ile pierwsze spotkanie miało charakter informacyjny i jednocześnie poznawczy co do oczekiwań ze strony przedsiębiorców, to drugie spotkanie proponuje już formułę instruktażu w oparciu wachlarz pytań zarówno z pierwszej konferencji jak i napływających później w kolejnych dniach do ARL. W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizatora udział wezmą jako współorganizatorzy: firma Ascend Consulting z Nałęczowa, oddział banku PeKaO z Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostaną zaproszone firmy i indywidualni konsultanci, którzy oferują usługi doradcze z zakresu sporządzania wniosków aplikacyjnych. Będzie można zatem, nie tylko posiąść szereg ważnych informacji o programie RPO Działanie 2.5, zadać konkretne pytania, lecz także poznać i ewentualnie wybrać oferty pomocy w sporządzeniu aplikacji o środki unijne. Konferencja zaplanowana jest na 6 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 1000 w siedzibie Agencji Rozwoju Lokalnego przy ulicy Sandomierskiej 26A sala nr 123 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości (I pięt250220162371CENTRUM PRZEDSIEBIORCZOSCIro). Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Polecamy również