Gimnazja (oficjalnie) zlikwidowane

sesja 23 lipca

Dzisiaj odbyła się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez gminę Ostrowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Ostrowca. Radni podęli też uchwały o likwidacji Publicznego Gimnazjum numer 1, Publicznego Gimnazjum numer 3 i Publicznego Gimnazjum numer 5, co jest związane z reformą edukacji.DSC02489DSC02495DSC02492DSC02497DSC02503DSC02498DSC02505DSC02499DSC02507DSC02509DSC02496DSC02494DSC02500

-Była to decyzja czysto techniczna, ponieważ decyzję o likwidacji gimnazjów podjął Rząd Polski likwidując tego typu placówki oświatowe w naszym kraju- mówi przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury,Sport i Rekreacji Mariusz Łata– Początki istnienia gimnazjów sprzed prawie 20 lat były trudne, ale przez ten czas te placówki edukacyjne zyskały renomę. Brały udział w projektach dzięki, którym były na bieżąco doposażane. W gimnazjach pracowali wspaniali nauczyciele, których niestety nie wszystkich uda się w pełni zagospodarować.

– W tej chwili wypowiedzenia z pracy otrzymało 128 osób. To dobrzy i bardzo dobrzy nauczyciele, z których udało się „zagospodarować” w jakiś sposób około 24 osób. Największy problem dla mnie, jako prezydenta jest z 88 osobami – mówi Jarosław Górczyński. – W szkołach podstawowych jest pełna obsada, nie ma tam miejsca dla większej ilości nauczycieli. Niestety są to w wielu przypadkach osoby w wieku 50 lat i nieco więcej, bez uprawnień do świadczeń kompensacyjnych.

Wśród projektów uchwał były także dokumenty dotyczące sprzedaży i wydzierżawienia działek należących do gminy.

Polecamy również