PCK w historycznym budynku

Dzisiaj odbyła się uroczystość oddania do użytku wyremontowanego budynku przy ulicy Stodolnej, w którym swoją siedzibę znalazł ostrowiecki odział Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak się okazało jest to budynek historyczny o bogatej przeszłości.

– Ta siedziba należała do Polskiego Czerwonego Krzyża od 1938 roku- mówi prezes PCK w Ostrowcu Stanisław Fiolik. – Późniejsze losy tego budynku były rożne. Była tu przychodnia, pogotowie ratunkowe prowadzone przez PCK. W latach 50 – tych ubiegłego wieku swoją siedzibę znalazło tu państwowe pogotowie ratunkowe. W latach 70 – tych powstała tu izba wytrzeźwień, która funkcjonowała do 2010 roku. Był nawet pomysł, żeby te budynki sprzedać, ale na szczęście tak się nie stało. Przez dłuższy czas nie mieliśmy pieniędzy na remont, ale dzięki staraniom wojewódzkiego oddziału PCK prace remontowe ruszyły i trwały trzy lata. Na razie udało nam się wygospodarować budynek, który kiedyś pełnił rolę budynku gospodarczego. Dalsze prace przed nami.

Jerzy Stelmsiński, prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał Stanisławowi Fiolikowi plan zagospodarowania z 1938 roku, w którym uwzględniony jest budynek PCK.

– Są już pewne plany co do drugiego budynku. Po remoncie może tu znaleźć siedzibę centrum krwiodawstwa, filia NFZ, ale przede wszystkim chcemy zaktywizować młodzież Ostrowca, która miałaby tutaj miejsce spotkań. Można będzie tu prowadzić zajęcia z udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Remont budynku, przed którym jesteśmy to inicjatywa mieszkańców Ostrowca- powiedział Jerzy Stelmsiński, prezes Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.

W uroczystości oddania wyremontowanej siedziby PCK uczestniczył prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński.

– Bardzo cenię sobie zaangażowanie osób, które działają w PCK – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – Te osoby swoją codzienną pracą udowadniają, że warto pomagać innym. Często nie doceniamy tego co robi PCK jak np. zbiórka krwi. Dopiero, gdy okazuje się, że ta krew jest potrzebna nam lub naszym bliskim widzimy jak ważna jest praca wykonywana przez członków PCK.

Podczas uroczystości odbyło się poświęcenie nowej siedziby przez księdza proboszcza Jana Sarwę. Było także symboliczne sadzenie drzew.pck1pck2pck4pck5pck6pck7pck8pck10pck11pck15pck13

Polecamy również