II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego

Starszy Cechu Marcin Jabłoński,  I Podstarszy Dariusz Wierzbiński oraz Honorowy Starszy Cechu Robert Minkina wzięli udział w II Zjeździe Cechów Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży, po której nastąpiło przejście starszyzny cechowej oraz pocztów sztandarowych do gmachu Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej. Obrady rozpoczął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego pan Jerzy Bartnik, a przybyłych uczestników powitał Patron Honorowy Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński.

Marcin Jabłoński, poproszony o krótkie przemówienie, między innymi poruszył kwestię strategii przyjętej przez Radę Ministrów o zrównoważonym rozwoju gospodarczym oraz zaprezentował sytuację kunowskiego obszaru przemysłowego. Na jego rewitalizację potrzeba kilkanaście milionów złotych, jest to obszar o powierzchni ponad dwudziestu hektarów i już teraz pracuje tam blisko tysiąc osób.  Gmina Kunów od wielu lat czyni starania by pozyskać pieniądze na rewitalizację tego obszaru. Przy pomocy Ministerstwa taka inwestycja byłaby możliwa. A zadanie to wiąże się jednoznacznie z założeniami programu naprawczego dla polskiej gospodarki  tak zwanego „planu Morawieckiego”.

W czasie przerwy delegacja II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego została przyjęta przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Polecamy również