Jedyny taki kierunek studiów w Polsce

Sykulski_Leszek.png

-Do końca lutego br. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi rekrutację na nowy kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych pt. „Geopolityka i geostrategia”. To jedyny tego typu kierunek w Polsce. Skąd pomysł i dlaczego warto studiować geopolitykę?

Leszek Sykulski: Dziś na całym świecie obserwujemy odrodzenie się zainteresowania tą dziedziną wiedzy. Jest to związane z procesami politycznymi, zmieniającymi układ sił na świecie. Dotychczasowy hegemon – Stany Zjednoczone – traci swoje przywództwo na świecie, głównie z uwagi na rosnącą potęgę Chin, dziś już pierwsze mocarstwo gospodarcze świata. Na naszych oczach tworzy się nowy globalny koncert mocarstw, które walczą o swoje strefy wpływów. Aby dokładnie zrozumieć te procesy i to, jaka przyszłość polityczna czeka nasz kraj w ciągu najbliższych lat, trzeba sięgnąć do źródeł myślenia politycznego mocarstw. A te tkwią w geopolityce. Dziś ta dziedzina wiedzy jest wykładana na najważniejszych uniwersytetach świata, na czołowych akademiach wojskowych i dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii czy Brazylii.

-Dlaczego akurat Ostrowiec Świętokrzyski jako siedziba takich studiów?

– Dlatego że w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości zbudowano od podstaw jedną z kilku najlepszych w tej części Europy katedr zajmujących się bezpieczeństwem. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, kierowana przez gen. dyw. w st. spocz. Andrzeja Pietrzyka, skupia czołowych ekspertów od bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w Polsce, wysokich oficerów służb mundurowych, profesjonalnych analityków bezpieczeństwa z administracji państwowej, czołowych specjalistów z geopolityki w Polsce czy nawet tłumaczy tak rzadkich specjalności jak języki lingala czy kikongo. Katedra organizuje międzynarodowe konferencje na które przylatują naukowcy z całej Europy, Azji, a nawet Afryki. To dziś jedno z najlepszych miejsc na studiowanie geopolityki. Z dala od gwarnej stolicy, w które analitycy często piszą teksty, które chcieliby usłyszeć decydenci, a nie takie, które realnej oddają rzeczywistość. My mówimy jak jest. Bez zbędnej politycznej poprawności.

-Do kogo adresowane są te studia?

– Studiować może każdy, kto posiada tytuł zawodowy licencjata/inżyniera. Studia kierujemy do wszystkich, którzy są ciekawi świata i chcą ten świat lepiej zrozumieć, nie ograniczać się wyłącznie do przekazów medialnych.

-Jak długo trwają i ile kosztują?

– Studia trwają dwa semestry i kosztują 1300 zł za semestr (jednorazowa opłata wpisowa to 50 zł). Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej. Najlepsze prace zostaną opublikowane.

Dziękuję za rozmowę

Dr Leszek Sykulski: historyk, politolog, geopolityk, nauczyciel akademicki, działacz społeczny

Polecamy również