Rzeka przestanie straszyć

polderyyyy

Wzdłuż rzeki Modły powstaną cztery suche poldery zalewowe. Dwa na rzece Modle oraz na dopływach od Mychowa i Szwarszowic. Koszt zadania to ponad osiemnaście milionów złotych, aż piętnaście milionów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja Pozwoli zabezpieczyć przed powodzią Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i Bodzechowa.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się dzsiaj w ostrowieckim Urzędzie Miasta. Umowy podpisali Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Zastępca Wójta Bodzechowa Roman Kaczmarski. Wicemarszałek Marek Szczepanik podkreślił, że zadania przeciwpowodziowe to jeden z priorytetów w działaniach podejmowanych przez Zarząd Województwa.

– Dzisiejsze porozumienie ma wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Nasi mieszkańcy mają z pewnością w pamięci kataklizmy powodziowe, które dotknęły nas w 1996, 2001, 2006 i 2007 roku. Mieliśmy wtedy duże problemy z rzekami przepływającymi przez Ostrowiec Świętokrzyski, czy dopływającymi do Kamiennej. Jestem zwolennikiem opinii, że lepiej przeciwdziałać, niż usuwać skutki. Dlatego postanowiliśmy się zabezpieczyć na przyszłość. Wspólnie z gminą Bodzechów oraz Urzędem Marszałkowskim zawarliśmy porozumienie dotyczące przygotowania koncepcji budowlanej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły  – poinformował Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.- Do tego celu zostanie również  wykorzystany istniejący zbiornik w Częstocicach. Obecny staw stanowić będzie polder zalewowy służący w razie zagrożenia do redukcji fali powodziowej. Moim głównym celem, jako prezydenta miasta, jest zabezpieczenie mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami. W tym miejscu pragnę złożyć wyrazy podziękowania dla Pana Marszałka oraz dla Wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna za dobrą współpracę. – dodał prezydent miasta.

Ogólnie planowane przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego i Gminy Bodzechów w oparciu o stworzenie systemu retencji wód z siecią zbiorników z rezerwą przeciwpowodziową. Ponadto zostaną rozbudowane wały przeciwpowodziowe w ujściowym odcinku Modły do rzeki Kamiennej. To wszystko ma zabezpieczyć przed skutkami powodzi i związanymi z nimi stratami gospodarczymi, materialnymi oraz zanieczyszczeniami naniesionymi przez wezbrane wody. Na to zadanie, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych, Zarząd Województwa  otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie w wysokości 15 mln 750 tys. zł.Na zlecenie ŚZMiUW w Kielcach  została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa  przy współudziale finansowym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz  Gminy  Bodzechów. Oba samorządy przekazały na ten cel po 174 537,00 zł. Prace przy budowie polderu i suchych zbiorników będzie realizowane w latach 2018 – 2019 i musi być zakończone i rozliczone do 2020 roku.

– Przedsięwzięcie obejmie budowę systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych o powierzchni 4,9 ha, 0,8ha, 5,6 ha, 4,9 ha z przegrodami piętrzącymi, regulację rzeki Modły na długości 205m, regulację dopływu spod Mychowa na długości 84 m, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz częściowe podwyższenie lewego wału przeciwpowodziowego – wyjaśniła dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło. – Zadaniem suchych zbiorników wodnych będzie przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami.

– Żeby obrazowo wytłumaczyć jak będą wyglądać nowe poldery to proszę sobie wyobrazić, że ich wysokość będzie średnio trzykrotnie wyższa od wałów Kamiennej. Takie zabezpieczenie oprze się nawet tak zwanym „stuletnim” opadom. – wyjaśnił Paweł Taborski, zastępca dyrektora ds. technicznych  Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.poldery czoloDSC00099DSC00113DSC00107poldery czolopolderyyyyDSC00103DSC00112

Modła, czyli prawobrzeżny dopływ Kamiennej, którego źródło  rzeki znajduje się w okolicach miejscowości Mychów-Kolonia, ujście do Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim wielokrotnie stanowiła zagrożenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Przypomnijmy, że trzy najpoważniejsze zalania miały miejsce w 1996, 2001 i 2007 roku. W czerwcu 1996 roku po oberwaniu chmury Modła wylała powodując znaczne straty m.in. w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice. Jeszcze poważniejsza w skutkach była powódź z lipca 2001 r. kiedy to Modła wraz z drugim dopływem Kamiennej, rzeką Szewnianką, spowodowała zatopienie większej części prawobrzeżnego, dolnego Ostrowca. Także oberwanie chmury w maju 2007 roku spowodowało kolejne wylanie rzeki. Ewakuowani zostali mieszkańcy dwóch bloków. Dzięki akcji pracowników Cukrowni „Częstocice”, którzy ułożyli worki z piachem, udało się uchronić zakład przed zalaniem. Zalanych zostało kilkadziesiąt budynków w mieście. Jednakże dzięki odważnej decyzji pełniącego wówczas funkcję wiceprezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego udało się uniknąć większych strat. Skierowano wówczas falę powodziową na tereny zajmowane przez ogródki działkowe.

 

 

Polecamy również