Żywa lekcja historii w „Staszicu”

22809966_1554412371264364_687136012_n

W LO Nr I odbyło się kolejne spotkanie historyczne , z cyklu zainicjowanego we wrześniu przez panią Jolantę Brodę- nauczycielkę historii , ,,Ludzkie losy”. Zajęcia dla uczniów kl. Id i III b przeprowadziła kielecka Fundacja Wiedza- Rozwój – Bezpieczeństwo.

IMG_0856Spotkanie rozpoczął p. M. Frączek , który określił cel zajęć i przedstawił gości specjalnych. W sesji uczestniczyli: p. Teresa Piwnik reprezentująca Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce ,p. Zdzisław Kocowski -prezes ostrowieckiego koła im. Ponurego ŚZŻ AK , p. Zdzisław Bzymek-w-ce prezes oraz współorganizator spotkania, dyrektor szkoły p. Dariusz Kaszuba. Zajęcia miały formę ,,Żywej lekcji historii ”. Ich głównymi bohaterami byli : Aleksander Tarnawski ps. ,,Upłaz” jeden z cichociemnych oraz Edward Bzymek – Strzałkowski – absolwent liceum im. J. Chreptowicza , żołnierz kampanii wrześniowej, który od 1940 r. działał w wywiadzie Związku Walki Zbrojnej Okręgu Kraków. W celu przybliżenia historii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych desantowanych do okupowanego kraju , zasilających struktury AK , uczestnicy zajęć obejrzeli film ,,Cichociemni”. Dokument opowiadał o okolicznościach powołania i trudnych początkach tej specyficznej formacji, o zasadach szkolenia, sposobach przerzutu na ziemie polskie i zadaniach tej elity Polski Walczącej. W filmie przedstawiono sylwetkę jednego z cichociemnych p. Aleksandra Tarnawskiego , który realizatorom filmu udzielił wywiadu dotyczącego swojej wojennej działalności. Po emisji filmu p. Z. Bzymek rozpoczął piękną opowieść o losach swojego stryja Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego ps. Bazyli ,Grudzień ,Wiąz ,Wolski .Mówił o jego działalności w AK gdzie pełnił funkcje szefa Brygad Wywiadowczych Okręgu Kraków, zadaniach w organizacji Wolność i Niezawisłość, do której należał i współpracy z płk. Franciszkiem Niepokólczyckim. O aresztowaniu w 1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i torturach, którym był poddawany w czasie przesłuchiwania, o nieudanej próbie samobójczej i wyroku z 1947 r. ,na mocy którego został skazany na karę śmierci zamienioną na karę więzienia oraz o bardzo trudnym powrocie do codzienności po ogłoszeniu amnestii i wyjściu na wolność w 1956 r. Młodzież z dużym zainteresowaniem i skupieniem wysłuchała tej wzruszającej relacji o losach człowieka dla, którego pojęcia- patriotyzm i honor były głównym, życiowym przesłaniem. Na zakończenie p T. Piwnik i p. D. Kaszuba  raz jeszcze podziękowali uczniom W. Filipowskiemu i M. Sitarzowi oraz p. J. Brodzie za przygotowanie prezentacji i udział w obchodach rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z niecierpliwością czekamy na trzecią odsłonę ,,Ludzkich losów”.

Autor Jolanta Broda

Fot. Wiktoria Adaś

Polecamy również