O poprawności językowej w „Staszicu”

konkurs polonistyczny2018-1

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. jest organizacja konkursów polonistycznych, których celem jest uwrażliwienie młodzieży na kulturę i poprawność języka polskiego, zarówno jego formy mówionej, jak i pisanej oraz podkreślenie znaczenia etykiety językowej w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. W tym roku uczniowie szkół gimnazjalnych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w IX edycji konkursu „Język odbiciem Twojej kultury”, który cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.ks

Działanie zmierzające do rozwijania pasji polonistycznych kierowane są także do uczniów „Staszica”. W styczniu w liceum zostały zorganizowane dwie edycje konkursu „Licz się ze słowami”, którego mottem były słowa L. Wittgensteina: „Cokolwiek da się wypowiedzieć, da się jasno powiedzieć”. Reprezentacje klas i publiczność przywitał   p. dyrektor Dariusz Kaszuba. Wyjątkowe spotkanie poprowadziły uczennice Angelika Sobczyk, Emilia Rysiak, Eliza Konarska i Barbara Krycia, a nagłośnieniem zajęli się Weronika Szybalska i  Paweł Sobczyński.

Z zadaniami związanymi z modyfikacją zdań, w których wyrazy zostały nieodpowiednio użyte, z wybraniem właściwego znaczenia wyrazu, z podaniem polskich odpowiedników obcych słów czy z poprawieniem związków frazeologicznych zmierzyli się uczniowie klas pierwszych i drugich. Celem przedsięwzięcia było, co podkreślają organizatorki, nauczycielki języka polskiego, p. Dorota Mączka i p. Katarzyna Szczerbińska, zwrócenie uwagi młodych ludzi na znaczenie stosowania zasad etykiety językowej, poprawne posługiwanie się składnią, słownictwem, stosowanie zasad fleksji, gdyż jest to istotny element wizerunku człowieka. Formuła konkursu została tak opracowana, aby w wykonywanie zadań mogła zaangażować się publiczność.

Uczestnicy obejrzeli również filmy dotyczące zmian w zakresie znaczeń wyrazów oraz przyczyn powstawania najpopularniejszych błędów językowych. Wysłuchali także wykładu na temat zasad tworzących netykietę. W wyjątkowy nastrój zebranych wprowadziły piosenki w wykonaniu Agaty Sobólskiej i Aleksandry Pawlik.

Wszyscy uczestnicy konkursu „Licz się ze słowami” wykazali się świadomością językową i otrzymali pamiątkowe dyplomy z życzeniami dalszych fascynacji polonistycznych.

Autor: Katarzyna Szczerbińska

Polecamy również