Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego

ulotka budzet2018.8

Drodzy Ostrowczanie!

To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego naszego miasta. W dotychczasowych konsultacjach wzięło udział ponad 8 tys. mieszkańców, co pokazuje, iż ta forma współdecydowania o zadaniach realizowanych w mieście rozwija się w dobrym kierunku i napawa optymizmem na przyszłość. Tylko osobiste głosowanie na projekty pozwala na aktywny udział w decydowaniu o przeznaczeniu środków finansowych na przedsięwzięcia wpływające na jakość życia.

Wyższa pula środków – 200 tyś zł na zadania inwestycyjne i remontowe oraz 75 tyś zł na pozostałe zadania, uproszczenie systemu głosowania, rozszerzenie zakresu zadań możliwych do zgłoszenia, 13 punktów konsultacyjnych, w których może głosować każdy z mieszkańców, dają niebywałą okazję bezpośredniego wpływu na wygląd miasta oraz jego ofertę kulturalną, sportową czy społeczną.

Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka. Wystarczy tylko do 9 marca złożyć formularz zgłoszeniowy, z podpisami co najmniej 20 osób, opisujący konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz innych pomysłów z zakresu m.in. kultury, sportu, aktywizacji społecznej, sportu i rekreacji.

Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 8 maja do 12 maja odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje ilość głosów oddanych przez mieszkańców miasta. Dlatego należy dołożyć starań, aby do głosowania na dany projekt zachęcić jak największą ilość osób.

Przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich edycjach  Budżetu Obywatelskiego, tj. modernizacje i budowa placów zabaw, centrów rekreacji czy siłowni zewnętrznych, zajęcia taneczne, wystawy i koncerty, spotkania i debaty oraz inne liczne przedsięwzięcia kulturalne potwierdzają, że wszystko jest w Państwa rękach.

Liczę na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków, bo naprawdę warto!


Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

 

Polecamy również