Nasz ostrowiecki „ BRONEK” nagrodzony talentami świętokrzyskimi”

W piątek, 8 listopada Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagrodził młodych ludzi – laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Nagrody rozdano w trzech kategoriach: osiągnięcia edukacyjne, osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia artystyczne.

Talenty Świętokrzyskie, przyznawane są przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

Wśród nagrodzonych znalazła się jako jedyna z całego naszego miasta drużyna z ostrowieckiego BRONKA w składzie:

Kamila Kurian, uczennica drugiej klasy o profilu biologiczno chemicznym Liceum Ogólnokształcącego numer III imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Natalia Krupa, absolwentka z roku 2019, aktualnie studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W/w nagrodzone są laureatkami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne.

W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik oraz Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.t1 t2 t3 t4 t5 t6

Galę wręczenia nagród i wyróżnień rozpoczął przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, który to powitał licznie przybyłych na uroczystość młodych, utalentowanych ludzi wraz z rodzinami i skierował takie to miłe słowa:

„ Mamy przyjemność być dziś wśród wyjątkowych ludzi. Bardzo wam dziękuję za to, co codziennie robicie, jacy jesteście oraz za to, że możemy się dziś spotkać. Talenty mają to do siebie, że należy je pielęgnować i o nie dbać. Samorząd województwa od dwudziestu lat wspiera talenty mając jeden podstawowy cel: naszym marzeniem jest, abyście jako utalentowani mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej, zawsze w przyszłości tę ziemię reprezentowali. Pewnie wasze losy potoczą się bardzo różnie, ale bardzo zależy nam na tym, abyście wykorzystali swoje uzdolnienia. I nawet jeśli wyjedziecie w świat uczyć się, pogłębiać swoją wiedzę, bardzo pragniemy, abyście wrócili, bo ta ziemia was potrzebuje”

W uroczystej gali wzięli udział: rodzina Kamili wraz z dyrektorem szkoły Robertem Wardą.

Polecamy również