300 tysięcy dla szpitala. Sesja w Ostrowieckim Browarze Kultury

sesja2

W dużej sali Ostrowieckiego Browaru Kultury. Niektórzy radni w maseczkach ochronnych. Tak wyglądały dzisiejsze obrady nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa w obliczu epidemii koronawirusa.

Głównym tematem obrad było udzielenie pomocy dla Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych na doposażenie szpitala. Pieniądze zostaną przekazane między innymi na zakup łóżek dla oddziału wewnętrznego, i na to zostanie przeznaczonych 200 tysięcy złotych, 70 tyś zł. na doposażenie oddziału chirurgi oraz 30 tyś. zł. na bieżące funkcjonowanie placówki. Decyzją radnych została zatwierdzona dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 30 czerwca 2020.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym za jednomyślność- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński– Wobec trudnych czasów i epidemii koronawirusa jest to pomoc od miasta dla naszych mieszkańców.

Podczas sesji prezydent miasta zapowiedział również podpisanie zarządzenia, które będzie obowiązywało od 1 kwietnia przez trzy miesiące, dotyczącego najemców na targowiskach miejskich. Wynajmujący place i stoiska również zapłacą w tym czasie 1 złoty za metr kwadratowy.

Radni zdecydowali także o nadaniu tytułu Honorowego  Obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego dla Janusza Wojciecha Kotasiaka, wieloletniego dyrektora Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

Polecamy również