KSIĄŻKOWE POSPOLITE RUSZENIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

ksioazkowe pospolite ruszenie

k18 września 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 rozpoczęła Wielką Zbiórkę Książe.

Jest to coroczna kampania społeczna prowadzona przez ponad miesiąc w całej Polsce pod patronatem ministerstw, najważniejszych instytucji kultury i prezydentów siedmiu dużych miast Polski . W kraju powstało kilkaset punktów zbiórki książek, do których każdy mógł przynieść przeczytane przez siebie lektury. Odbywały się również liczne wydarzenia czytelnicze z udziałem ambasadorów Fundacji Zaczytani.org , na których gościli: m.in. Mateusz Damięcki, Katarzyna Pakosińska, Joanna Jabłczyńska, Paulina Holtz, Artur Barciś, Joanna Moro, Piotr Witkowski.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 już po raz trzeci bardzo aktywnie włączyli się w tę akcję charytatywną. Koordynatorem Wielkiej Zbiórki Książek

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 jest pani Elwira Jasiak, która w bieżącym roku szkolnym zaangażowała również do współpracy Samorząd Uczniowski kl. 5-8 pod opieką p. Beaty Gajewskiej.

Zebraliśmy naprawdę pokaźną liczbę woluminów dla dzieci, młodzieży i dorosłych- razem 341! Dziękujemy wszystkim za taką postawę- po raz kolejny wychowankowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 udowodnili, że są wrażliwi i chętni do pomocy. Podarowane książki już wkrótce zasilą Zaczytane Biblioteki w szpitalach, centrach krwiodastwa, zakładach karnych i innych placówkach pomocowych.

Tekst i Foto. PSP nr 1

Polecamy również