Limity zakupowe, na czym opiera się ich popularność?

art

Czy limity zakupowe są powszechnie dostępne? Jak z nich skorzystać? To częste pytania, które od pewnego czasu pojawiają się w sieci. Internauci są zainteresowani tą formą regulowania zobowiązań, jednak nie wiedzą gdzie, kiedy i jak można z niej korzystać. Poszukajmy zatem wspólnie odpowiedzi, czym w ogóle są limity zakupowe i jaka jest idea ich powstania? Jakie są ich wady i zalety? Jednym słowem wszystko o limitach zakupowych  Allegro Pay znajdziemy w poniższej publikacji.

System płatności Allegro Pay

 Wypada zacząć od początku, dlatego wyjaśnijmy sobie zasadę działania systemu Allegro Pay, wykorzystywanego do udzielania odroczeń płatności przy zakupach, a w niektórych warunkach nawet do rozłożenia spłat w systemie ratalnym.

System płatności Allegro Pay dotyczy transakcji zawieranych na odległość w trybie bezgotówkowym.

System Allegro Pay obsługuje:

 • Karty płatnicze;
 • Szybki przelew;

W ten sposób platforma sprzedażowa wykorzystuje e- płatności wzbogacając swoją ofertę o limity zakupowe przydzielane na określonych warunkach.

Termin odroczenia płatności, jak i maksymalna wysokość limitu zakupowego zawarte jest w regulaminie świadczenia usługi, opublikowanym na stronie platformy Warto w tym miejscu przypomnieć dwie główne zasady. Mianowicie, termin dokonania spłaty liczony jest od dnia zakupu i przypada odpowiednio na:

 • 30 dzień od daty zakupu – dotyczy płatności w ciągu 30 dni;
 • 10 dzień każdego miesiąca – w przypadku spłat miesięcznych – przy czym data pierwszej spłaty nie przypadnie wcześniej niż za 30 dni.

Istnieje możliwość wcześniejszego uregulowania zobowiązań. W tym celu za pośrednictwem opcji „najbliższe spłaty” widocznej w panelu Allegro Pay klient dokonuje podsumowania wszystkich transakcji, po czym przekierowuje środki finansowe w jednej kwocie.

Jaki jest cel udzielania limitów zakupowych?

Myliłby się ktoś, kto doszedłby do konstatacji, że limity zakupowe mają być pewną formą uzyskiwania dochodów. Tak nie jest, choćby dlatego, że odroczenie płatności wiąże się z pewnym ryzykiem. W przypadku wspomnianego już Allegro Pay szacunki wskazują, iż 2,1% klientów w ogóle nie spłaci swoich zobowiązań. Ponadto usługa realizowana przez Allegro Pay sp. z o.o. jest bezpłatna.

W takim razie, po co to wszystko? Główną ideą wprowadzenia takiej usługi jest ułatwienie procesów zakupowych oraz zachęcenie internautów do korzystania z zasobów towarowych wystawianych na sprzedaż. Dodatkowo działa tu czynnik psychologiczny. O ileż łatwiej i przyjemniej jest realizować marzenie, bez ponoszenia natychmiastowych kosztów?

Usługę można także oceniać pod kątem praktycznym. Są przecież sytuacje nazywane zdarzeniami losowymi, kiedy wymagana jest natychmiastowa interwencja związana z koniecznością natychmiastowego zakupu części zamiennych, materiałów remontowych itp.

Brak odpowiedniej kwoty na koncie spowodowałby pewne konsekwencje. Dzięki instytucji limitów zakupowych ofiara wypadku, awarii itd. jest w stanie szybko i sprawnie naprawić powstałą szkodę.

Jak aktywować usługę limitów zakupowych?

Standardowo aktywacja wiąże się ze złożeniem wniosku w postaci formularza internetowego. Należy w nim zawrzeć wszystkie dane umożliwiające identyfikację klienta oraz wyrazić akceptację dla poczynań usługodawcy zmierzających do ustalenia faktycznej sytuacji finansowej konsumenta. Dotyczy to wystąpień do Biura Informacji Kredytowej o stosowny raport.

Cała procedura może trwać najwyżej kilka minut, o ile nie ma żadnych zastrzeżeń natury formalnej i finansowej. Wysokość limitu może sięgać nawet kilku tysięcy złotych, chociaż powszechnie praktykowane jest udzielanie niższych kwot początkującym klientom.

Dopiero aktywność osoby dokonującej zakupy, jej sumienność w realizowaniu spłat skłania wierzyciela do sukcesywnego podnoszenia sum limitowanych.

Jak już wspomnieliśmy, usługa zyskała wysokie uznanie pośród nabywców towarów, z tego powodu warto już dziś zainteresować się, jak działa Allegro Pay i jak zwiększyć limit?

Korzyści wynikające z funkcjonowania limitów zakupowych:

 • Odroczenie płatności;
 • Uniezależnienie się od wpływów na konto prywatne;
 • Natychmiastowa realizacja planów zakupowych;
 • Dodatkowe zabezpieczenie konsumenckie;
 • Brak opłat manipulacyjnych związanych z odroczeniem płatności;
 • Brak skomplikowanych procedur;
 • Brak oprocentowania.

Wypada wspomnieć, że podobne profity dotyczą także podmiotów gospodarczych wystawiających swoje towary za pośrednictwem platformy sprzedażowej.

Limity zakupowe sprzyjają sprzedawcy?

Budowanie świadomości marki wymaga obecności jak największej liczby odbiorców towarów i usług. Odroczenie płatności z pewnością znajdzie uznanie i zachęci do dokonywania częstszych zakupów. Klient zadowolony z pewnością wróci, nabierając zaufania do sprzedawcy, a z czasem lojalności.

W tym kontekście udzielenie limitu zakupowego należy potraktować jako skuteczną inwestycję w działania marketingowe i reklamowe. W dalszej konsekwencji jest wysokie prawdopodobieństwo ukazania się na forach konsumenckich pozytywnych opinii, co skłoni kolejnych konsumentów do transakcji z danym podmiotem handlowym.

Korzyści z udzielania limitów zakupowych:

 • Zwiększenie obrotów;
 • Większe zainteresowanie ofertą;
 • Wzrost liczby kupujących;
 • Pozytywny odbiór marki.

Trzeba dodać, iż to wysokość obrotów właśnie wpływa w zdecydowanym stopniu na ocenę działań przedsiębiorcy przez szeroko rozumiane instytucje finansowe oraz potencjalnych inwestorów.

Limit zakupowy dla jednych jest spełnieniem chwilowej zachcianki, dla innych może to być życiowa konieczność. Nawet jeśli nie chcemy z tego korzystać, nic nie stoi na przeszkodzie, by otworzyć sobie furtkę dodatkowego wsparcia finansowego. Czy warto? To już każdy musi sam ocenić.

 

 

 

 

Polecamy również