Piknik integracyjny biegiem, marszem i rowerem na Gutwinie

Piknik_Sportowo_Iintegracyjny_SOSW_plakat

W najbliższą sobotę (21 maja) w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin odbędzie się „Piknik Sportowo – Integracyjnego z Niebieskim Jeżykiem”. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, a zorganizują ją Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i innymi Niepełnosprawnościami „Niebieski Jeżyk” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Piknik_Sportowo_Iintegracyjny_SOSW_plakat
W ramach pikniku zorganizowany będzie charytatywny bieg, przejazd rowerowy i marsz nordic walking. Zebrane fundusze z akcji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie uczęszczający do SOSW to osoby z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, niedowidzące, niedosłyszące. Sprzęt rehabilitacyjny jest niezbędny w codziennej pracy ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Szczegółowy program imprezy:
9.00 otwarcie biura zawodów, zapisy, wydawanie numerów startowych
10.30 uroczyste otwarcie imprezy
11.00 start biegu 7 km, marszu nordic walking 5 km, przejazd rowerem 7 km
12.30 dekoracja zwycięzców
12.45 ognisko integracyjne i wiele innych atrakcji
14.00 zakończenie imprezy

Zapisy przyjmowane są elektronicznie przez stronę internetową DOSTARTU.pl oraz w dniu pikniku w biurze zawodów (od 9.00 do 10.30).

OPŁATY:
– opłata/cegiełka za udział w biegu, marszu nordic walking, przejazdu rowerem wynosi 30 zł (lub więcej), dzieci i młodzież szkolna udział bezpłatny/opłata dobrowolna.
– pozostałe atrakcje: dar Twojego serca (zbiórka do puszek)

Puchary dla trzech najszybszych osób w każdej z kategorii: w biegu na dystansie głównym, marszu nordic walking, jeździe rowerowej. Medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą trasę w każdej z kategorii.

Partnerem wydarzenia są: Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec” oraz Stowarzyszenie „Ostrower”.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej w 2022 roku na zadanie pn „Piknik Sportowo – Integracyjny z Niebieskim Jeżykiem”.

 

Polecamy również