Młodzieżowe konferencje prasowe

W dniu 15 lutego 2023 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego w sali konferencyjnej MOSiR odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół średnich zlokalizowanych w naszym mieście wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Spotkanie rozpoczął Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec, któremu towarzyszyli zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Tomasz Gębka oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata. 

Panowie nakreślili nową inicjatywę angażującą ostrowiecką młodzież bezpośrednio w życie miasta, proponując spotkania prasowe z Prezydentem oraz przedstawicielami Urzędu Miasta. Założeniem projektu jest zwiększenie aktywności i zainteresowania młodzieży sprawami miasta a także wprowadzenie uczniów w strategie rozwoju gminy. 

Chcemy włączyć młodych ludzi w proces podejmowania decyzji, które dotyczą ich samych oraz ich najbliższego otoczenia, ale także pomóc im w podejmowaniu próby własnej twórczości dziennikarskiej. Pragniemy, aby nasze spotkania rozwinęły w nich twórcze myślenie i kreatywność. – mówił Wiceprezydent Artur Łakomiec.

Tekst i Foto UM Ostrowiec

Polecamy również