Zdrowo i na sportowo w PP 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 18 17 20 21 22 23W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych oraz zachęcania do aktywności na świeżym powietrzu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 21 wzięły udział w sportowym wydarzeniu zorganizowanym przez MOSiR pod nazwą „Ostrowiecki Bieg Wiosny”. Dzieci wspólnie
z Rodzicami i Wychowawczyniami licznie przybyły do Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin, by wziąć udział w biegu oraz grach i zabawach ruchowych. Zanim rozpoczął się bieg główny organizatorzy przygotowali rozgrzewkę w postaci stacji z aktywnościami. Każde dziecko miało możliwość poćwiczyć w koordynowanych przez instruktorów zabawach
z wykorzystaniem sprzętu sportowego. W czasie tych aktywności Przedszkolaki z 21 wykazały się dużą zwinnością, szybkością i sprawnością fizyczną. Po rozgrzewce przedszkolaki wspaniale poradziły sobie z dystansem 100 metrów, za który zostały nagrodzone dyplomami. Dzięki rekordowej frekwencji Przedszkole Publiczne nr 21 powtórzyło swój sukces z „Biegu Niepodległości” i po raz kolejny uplasowało się na pierwszym miejscu otrzymując tytuł Najaktywniejszego Przedszkola wśród ostrowieckich placówek oświatowych. Za zajęcie I miejsca ponownie otrzymaliśmy sprzęt sportowy, który wykorzystywany jest w czasie ćwiczeń porannych, gimnastycznych oraz zabaw
w przedszkolnym ogrodzie. 7 czerwca w myśl hasła „Sport to zdrowie” w Przedszkolu Publicznym nr 21 odbyły się międzygrupowe zawody sportowe z wykorzystaniem otrzymanych piłek, bramek, hula-hoop, skakanek i wielu innych przyborów gimnastycznych. Wszystkie przedszkolaki w sportowych strojach, pełne energii i woli zwycięstwa stawiły się w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wzięły udział w biegu slalomem, rzucały woreczkiem do celu, przechodziły przez tunel, celowały piłką do bramki. Były też zabawy z chustą animacyjną, sigumą i aerobik przy muzyce. Wszystkie przedszkolaki bawiły się doskonale, ale także uczyły zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair play w sporcie.

Polecamy również