Powiat sięga po kolejne dofinansowania

W ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” została podpisana umowa pomiędzy powiatem ostrowieckim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie do wielu niezbędnych inwestycji na terenie powiatu.

Umowę w siedzibie PFRON z dyrektorem Andrzejem Michalskim podpisali starosta, Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Na jej podstawie możliwa będzie w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza budowa windy zewnętrznej i pochylni przy hali sportowej, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami i wymiana parkietu na wykładzinę antypoślizgową na korytarzu parteru. Maksymalna wartość dofinansowania do tego zadania wyniesie 55% i zamknie się kwotą 165 000,00, a wkład własny powiatu wyniesie ponad 700 tys. złotych.

Na realizację pozostałych projektów samorząd powiatowy otrzymał kwotę 786 885,94 zł, która w ramach trzech obszarów przeznaczona zostanie na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie (55% dofinansowania), zakup mikrobusa do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla gmin Bodzechów i Waśniów (85% dofinansowania), zakup autobusu 20 miejscowego w miejscem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla Stowarzyszenia Zintegrowani (95% dofinansowania) oraz zakupu mikrobusa dla gminy Bałtów (85% dofinansowania). Na podstawie umowy możliwa będzie również wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Razem” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wkład własny do tych projektów zapewniają ich beneficjenci, z którymi stosowne umowy zostaną podpisane w przyszłym tygodniu.1

Polecamy również