Porozumienie ze spółdzielnią

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawarła ugodę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik”. Zasądzona kwota ponad 220 tysięcy złotych, za niedostarczone pod eksmisje lokale socjalne, została rozłożona na raty i będzie wypłacona do końca roku. Porozumienie podpisali prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz prezes spółdzielni Andrzej Zieliński.
– Niewykluczone, że to ostatnie z zawartych umów w tej formule – informuje prezydent Jarosław Górczyński. Chcę przyjąć nową zasadę współpracy, którą poznali ją już wszyscy prezesi ostrowieckich spółdzielni. Ich zarządy też muszą szukać wewnętrznych rozwiązań problemów, nie zrzucając wszystkiego na barki gminy. Spółdzielnie w ramach swych zasobów winny np. prowadzić aktywną politykę, oferując dłużnikom mniejsze mieszkania, równocześnie ze swej strony gmina będzie gotowa wyjść z propozycjami  lokali pod trudne eksmisje.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pod wodzą prezydenta Jarosława Górczyńskiego rozpoczęła już też starania w powiększenie zasobów mieszkań socjalnych. Temu ma służyć m.in. inwestycja budowy bloku przy ulicy Osadowej.
– Posiadamy już pozwolenie na budowę. Obecnie czekamy na informację z Banku Gospodarstwa Krajowego, co do wsparcia inwestycji – dodaje Jarosław Górczyński.Foto UM Ostrowiec

Polecamy również