Przedsiębiorcy rozmawiali o nowych perspektywach finansowania

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości”, której organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński, który wraz z dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aleksandrą Marcinkowską powitali przybyłych gości.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały działania możliwe do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w obszarze tzw. projektów „miękkich”, wspierających rozwój rynku pracy.

Szczególną uwagę poświęcono m.in. projektom wspierającym rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych, dostępnym w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Omówiono także działania na rzecz osób tracących zatrudnienie w obszarze tzw. outplacementu, jak również wzmacniające potencjał ludzki poprzez profilaktykę prozdrowotną i eliminację czynników ryzyka w miejscu pracy.1 2 3 4 5

Polecamy również