Podsumowanie projektu „WODA MÓJ PRZYJACIEL”

2Dziękujemy Trenerowi Szymonowi Kurasińskiemu za wkład i zaangażowanie w prowadzeniu zajęć, co wyrazili swoimi podpisami na dyplomie uczestnicy zajęć.

Specjalne podziękowania kierujemy niesamowitej obsłudze Pływalnia Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim – macie wielkie serca

Dziękujemy Powiat Ostrowiecki za dofinansowanie zadania

Polecamy również